Polish English French German Russian Spanish

 

Jako jedyny w Polsce, kierunek architektura krajobrazu prowadzony na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej posiada od 9 stycznia 2010 r. akredytację European Federation for Landscape Architecture (EFLA) ważną dla następujących rodzajów kształcenia - studia jednolite magisterskie, studia I stopnia - inżynierskie i studia II stopnia magisterskie.

 


1992-2012


Dwudziestolecie Instytutu Architektury Krajobrazu
Politechniki Krakowskiej

1.

Geneza i dojrzewanie struktury organizacyjnej Instytutu

 

2.

Ewolucja dydaktyki i powstanie kierunku studiów architektura krajobrazu 

 

3.

Programy nauczania na kierunku architektura krajobrazu

 

4.

Charakterystyka głównych nurtów badań i projektów

 

 

4.1.

Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich

 

 

4.2.

Zakład Kompozycji i Planowania Krajobrazu

 

 

4.3.

Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych

 

 

4.4.

Pracownia Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu

 

 

4.5.

Pracownia Projektowania Architektury Krajobrazu

 

5.

Studia podyplomowe


 

Pełny tekst publikacji jubileuszowej 20-lecie Instytutu Architektury Krajobrazu PK


 


| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane