DLA KANDYDATÓW NA STUDIA


Co nas wyróżnia?

Jesteśmy jedynym kierunkiem Architektura Krajobrazu w kraju na Wydziale Architektury.

Jako pierwszy kierunek w kraju otrzymaliśmy akredytację międzynarodowego stowarzyszenie architektów krajobrazu IFLA – Europe (International Federation of Landscape Architects – Europe).

Kraków - niezwykłe miejsce z klimatem, historią, tradycją, niezliczoną ilością zabytków i zieleni - sprzyjające studiowaniu i nauce zawodu architekta krajobrazu.

O jakości naszych studiów świadczą prace dyplomowe naszych studentów - w ciągu oststnich lat  - 45 nagrodzonych i wyróznionych w konkursach krajowych i zagranicznych.

A ponadto proponujemy:

- zajęcia w małych grupach

- plan zajęć dostosowany do potrzeb i możliwości studentów ;)

- wieloaspektowy rozwój umożliwiający wykonywanie różnych specjalności w obrębie szeroko rozumianej architektury krajobrazu

- zajęcia projektowe o różnych zakresach i tematyce, często z terenów Krakowa i Małopolski wykonywanych we spółpracy z otoczniem gospodarczym

- 1/3 zajęć na I stopniu i ponad 1/2 zajęć na II stopniu w formie projektów (zaczynamy od pierwszego semestru)

- zajęcia ternowe, warszaty, wyjazdy studialne

- dedykowaną naszym studentom serię skryptów i podręczników akademickich

- kontakt ze specjalistami i wiedzą na poziomie ogólnoświatowym

- kadra, nie tylko specjaliści w swojej dysyplinie naukowej, projektanci i doskonali dydaktycy, ale wspaniali ludzie, zaangażowani w swoją  pracę oraz działalność na rzecz jakości naszego krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

- możliwość udziału w konkursach projektowych, sesjach i konferencjach naukowych

- możliwość praktyk zawodowych, m.in.: w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz  firmach polskich i zagranicznych, wykonawczych i projektowych

- interesujące, ważne dla przyszłego zawodu, praktyki w ramach studiów  (np. praktyka dendrologiczno-geodezyjna)

- praktyczną naukę zawodu (zającia w fomie projektów, laboratorów i seminariów)

- możliwość działalności w specjalistycznych kołach naukowych (ciekawe tematy, wydarzenia, wyjazdy, konferencje, podnoszenie kwalifikacji https://www.facebook.com/sknarboris), a także  udział w pracach badawczych i  badawczo-wdrożeniowych

- stypendia naukowe za osiągnięcia

- wysoka aplikacyjność prac dyplomowych

- unikatowe fakultety

- możliwość  rozwijania zainteresowań naukowych pod okiem pracowników Instytutu

- ...wiele innych :)

 

 

INFORMATOR