Konkurs "Zaprojektuj ogród deszczowy"Uwaga uczniowie szkół ponadpodstawowych! Katedra Architektury Krajobrazu ogłasza kolejną edycję konkursu „Zaprojektuj ogród” adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych. Tematem tegorocznego konkursu jest projekt ogrodu deszczowego rozumianego jako teren zieleni publicznej niewielkich rozmiarów, w którym przewidziano rozwiązania z zakresu tzw. małej retencji. W ww. ogrodzie deszczowym muszą się znaleźć miejsca i elementy do gromadzenia i odprowadzania wody opadowej, np. niecki i rowy bioretencyjne, pojemniki, a także odpowiednio zaprojektowane nawierzchnie i roślinność.


Wystawa pt. „HRUBIESZOWSKI DOM Z KLIMATEM i HRUBIESZOWSKIE CENTRUM KOMUNIKACYJNE” w Hrubieszowskim Domu Kultury 20-31 stycznia 2023Wystawę – prezentowaną na Politechnice Krakowskiej w Galerii Gil w dniach 23 listopada do 8 grudnia 2022 roku – już od piątku 20 stycznia będzie można oglądać w Hrubieszowskim Domu Kultury. Zaprezentujemy mieszkańcom i władzom miasta efekty prac studenckich wykonane podczas praktyk inwentaryzacyjnych i pleneru malarskiego w Hrubieszowie w ramach działania „Hrubieszowski dom z klimatem” oraz warsztatów projektowych i prac dyplomowych w ramach działania „Hrubieszowskie centrum komunikacyjne”.


Z A P R O S Z E N I EW imieniu zespołu projektu "Rozwój lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji" serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy prac studentów architektury, architektury krajobrazu i transportu wykonanych w ramach projektu w latach 2021-2022, który odbędzie się na Politechnice Krakowskiej w Galerii GiL dnia 23 listopada 2022 roku o godzinie 14.30. Wystawa została objęta patronatem Prorektora Politechniki Krakowskiej dr inż. Marka Bauera.


II Konferencja hydrologiczna "Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu. Problemy hydrologiczne zabytków archeologicznych i terenów zieleni"Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Katedra Architektury Krajobrazu (Wydział Architektury, Politechnika Krakowska) zapraszają na drugą edycję konferencji hydrologicznej, poświęconej kwestiom zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i stosunków wodnych dla stanowisk archeologicznych oraz zabytkowej zieleni.


Wystawa poplenerowa prac studentów 1 roku Architektury Krajobrazu WA PKSerdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy poplenerowej 1 roku AK w Galerii "Gil" PK przy ul. Warszawskiej 24. Wystawa będzie czynna od 3 do 18 listopada 2022. Jej organizatorem jest Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK pod kierunkiem Prof. dr hab. inż. arch. Marii J. Żychowskiej.