Konkurs "Ogrody Matematyków" - nadsyłanie prac do 25.09. 2023 do godziny 15:00

Opublikowano 08/30/2023 o 19:56


UWAGA STUDENCI ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU NA WAPK! Przed Wami błyskawiczny konkurs projektowy z atrakcyjnymi nagrodami finansowymi! Z okazji jubileuszu 20 lat Wydziału Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Politechniką Krakowską zaprasza studentów architektury krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej do opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania części terenu Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie. ZAPROJEKTUJ "OGRODY MATEMATYKÓW"!


W konkursie mogą wziąć osoby indywidualne i zespoły składające z maksymalnie 3 projektantów. 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu koncepcyjnego (wraz z projektem nasadzeń) zagospodarowania dwóch dziedzińców wewnętrznych Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

 

Jury konkursu oczekuje na oryginalne pomysły na zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem, które mogą zawierać elementy ekspozycji sztuki i rozwiązania pro-ekologiczne, nawiązania do matematyki oraz matematyki w przyrodzie, a także elementy symboliczne upamiętniające osoby związane z Wydziałem (studentów, profesorów). 

Proponowane rozwiązania powinny być nakierowane na łączenie funkcji: zieleni rekreacyjnej i zieleni biocenotycznej oraz sprzyjać tworzeniu więzi i relacji między użytkownikami.

 

Pracę należy przedstawić na 2 planszach i w krótkim opisie - i nadać jej 6cyfrowy numer kodowy.

Część rysunkowa powinna się mieścić na 2 planszach formatu 50 x 70 cm w układzie poziomym i zostać zapisana w formacie pdf w rozdzielczości 200dpi oraz formacie jpg o wielkości 1417 x 1984 (odpowiada to rozmiarowi 50 x 70 cm w rozdzielczości ekranowej). Każda plansza powinna być zapisana i przesłana w osobnym pliku, którego wielkość nie może przekroczyć 10 MB).

Opis powinien być zapisany w pliku pdf i mieć objętość max. 4 stron maszynopisu A4.

 

Wysyłki projektu oraz zgłoszenia udziału należy dokonać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2023 roku, do godziny 15:00 przez następujące linki:

 

ZGŁOSZENIE oraz informacje do rozkodowania dla sekretarza organizacyjnego konkursu (który nie uczestniczy w obradach jury): https://forms.office.com/e/C3bpVfw2sZ.

 

PLIKI PRACY i OPISU: 

https://forms.office.com/e/WLVQBQ8huv

 

SKŁADANIE ZAPYTAŃ przez anonimową ankietę online: https://forms.office.com/e/MrXCu2hDq1 w terminie do 4 września 2023 do godziny 15:00.

 

Więcej szczegółów, regulamin konkursu oraz wszelkie materiały wyjściowe można pobrać ze strony: https://bip.uj.edu.pl/dokumenty/ogloszenia 

 

Regulamin oraz wszelkie pozostałe materiały wyjściowe do konkursu są dostępne do pobrania ze strony:

https://ujchmura-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ka_kulig_uj_edu_pl/EvTgaEyoyohOo5E2-nnfk84Bcs-yPQoGGrtnTSkw4sak7g?e=TvhZMc 

 

W konkursie przewidziane są następujące nagrody pieniężne:

− pierwsza nagroda - 4 000 złotych brutto;

− druga nagroda - 2 000 złotych brutto;

− trzecia nagroda - 1 000 złotych brutto.

 

Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie!