BADANIA NAUKOWE


Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej prowadzi badania naukowe na wielu polach związanych z szeroko pojętym kształtowaniem i ochroną krajobrazu (zarówno historycznego jak i współczesnego), historią sztuki ogrodowej, planowaniem przestrzennym i zrównoważonym rozwojem przestrzeni oraz społeczno-kulturalymi uwarunkowaniami przemian krajobrazu. 

Z aktualnymi publikacjami pracowników Instytutu można się zapoznać w Bibliografii Publikacji Pracowników PK (BPP). BPP działa jako podstrona serwisu internetowego Biblioteki Politechniki Krakowskiej, jest na bieżąco aktualizowana i zawiera pełne opisy bibliograficzne materiałów opublikowanych przez pracowników PK we wszelkich źródłach naukowych, popularno-naukowych i innych.

Po kliknięciu na poniższą grafikę zostanie otwarte nowe okno z wykazem publikacji pracowników Instytutu Architektury Krajobrazu [A-8] zarejestrowanymi w bazie Bibliografii Publikacji Pracowników PK.

Ponadto niektóre publikacje są dostępne w postaci plików pdf w Repozytorium Politechniki Krakowskiej.

Zachęcamy do skorzystania z książek udostępnionych w ten sposób.

Polecamy w szczególności publikacje:

 "Zanim wybuchnie konflikt" Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni.

TOM A - w Repozytorium Politechniki Krakowskiej

TOM B - w Repozytorium Politechniki Krakowskiej

Praca zbiorowa pod red. Krystyny Pawłowskiej, składająca się z dwóch tomów A i B oraz płyty multimedialnej, wydana w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NR16 0003 04/2008, przygotowanego w Pracowni Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu Instytutu Architektury Krajobrazu, Politechniki Krakowskiej.

 

 

 

 

Czasopismo Techniczne z. 12. Architektura z. 4-A
Krajobraz kulturowy Japonii - 
w Repozytorium Politechniki Krakowskiej

Artykuły tego zbioru powstały w wyniku współpracy polsko-japońskiej w latach 2008-2009. Współpraca ta była możliwa programowi grantowemu Japan Society for the Promotion of Science oraz Polskiej Akademii Nauk, które wsparły wspólny polsko-japoński projekt badawczy pt. A Comparative Study of the Preservation and Utilization of Historical Cities Kyoto, Kanazawa, Krakow and Warsaw. Inicjatorem współpracy i koordynatorem grupy japońskiej był prof. dr Hiroshi Yahagi, a koordynatorem grupy polskiej – Prof. dr hab. arch. Krystyna Pawłowska. 

Tematem tego zbioru artykułów jest japoński krajobraz kulturowy zarówno miejski, jak i otwarty. Ukazano go z pozycji polskich badaczy krajobrazu to znaczy uwypuklono szczególnie te zagadnienia, które stanowią o odmienności wizerunków naszych dwóch krajów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, Historia sztuki dla studentów „architektury krajobrazu” (nurty stylowe w architekturze, urbanistyce i krajobrazach znaczące dla współczesnego projektowania krajobrazowego).


Tom I : Od prehistorii poprzez kultury starożytne do początków średniowiecza  - w Repozytorium Politechniki Krakowskiej

Tom II : Od prehistorii poprzez kultury starożytne do początków średniowiecza - w Repozytorium Politechniki Krakowskiej