BADANIA NAUKOWE


Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej prowadzi badania naukowe na wielu polach związanych z szeroko pojętym kształtowaniem i ochroną krajobrazu (zarówno historycznego jak i współczesnego), historią sztuki ogrodowej, planowaniem przestrzennym i zrównoważonym rozwojem przestrzeni oraz społeczno-kulturalymi uwarunkowaniami przemian krajobrazu. 

Z aktualnymi publikacjami pracowników Instytutu można się zapoznać w Bibliografii Publikacji Pracowników PK (BPP). BPP działa jako podstrona serwisu internetowego Biblioteki Politechniki Krakowskiej, jest na bieżąco aktualizowana i zawiera pełne opisy bibliograficzne materiałów opublikowanych przez pracowników PK we wszelkich źródłach naukowych, popularno-naukowych i innych.

Po kliknięciu na poniższą grafikę zostanie otwarte nowe okno z wykazem publikacji pracowników Instytutu Architektury Krajobrazu [A-8] zarejestrowanymi w bazie Bibliografii Publikacji Pracowników PK.

Ponadto niektóre publikacje są dostępne w postaci plików pdf w Repozytorium Politechniki Krakowskiej.

Zachęcamy do skorzystania z książek udostępnionych w ten sposób.

Polecamy w szczególności publikacje:

Obłędne Ogrody. Terapeutyczne właściwości krajobrazu jako podstawa  kompozycji zespołów szpitali psychiatrycznych XIX i na początku XX wieku  ARCHITREND 

A. Staniewska, "Obłędne Ogrody. Terapeutyczne właściwości krajobrazu jako podstawa kompozycji zespołów szpitali psychiatrycznych w XIX i na początku XX wieku", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2021.

2021 Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla Publikacji Akademickiej w Dziedzinie Nauk Społecznych i Humanistycznych
 

 

A. Zachariasz, "Zielony Kraków dla przyjemnosci i pożytku Szanownej Publicznosci", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2019.
 

 

K. Hodor, "Reformaci w miejcowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2019.

2019 Nagroda w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie.
2021 Nagrody Ministra Edukacji i Nauki

 

U. Forczek-Brataniec, " Przestrzeń widziana. Analiza widokowa w planowaniu i projektowaniu krajobrazu", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2018.

2019 Nominacja i Wyróznienie w konkursie GAUDEAMUS Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych
2020 Main Award in category Publication. 8th International Landscape Architecture Exhibition, Belgrade


 

 "Zanim wybuchnie konflikt" Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni.

 

TOM A - w Repozytorium Politechniki Krakowskiej

TOM B - w Repozytorium Politechniki Krakowskiej

Praca zbiorowa pod red. Krystyny Pawłowskiej, składająca się z dwóch tomów A i B oraz płyty multimedialnej, wydana w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NR16 0003 04/2008, przygotowanego w Pracowni Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu Instytutu Architektury Krajobrazu, Politechniki Krakowskiej.

 

 

 


Czasopismo Techniczne z. 12. Architektura z. 4-A
Krajobraz kulturowy Japonii - 
w Repozytorium Politechniki Krakowskiej

Artykuły tego zbioru powstały w wyniku współpracy polsko-japońskiej w latach 2008-2009. Współpraca ta była możliwa programowi grantowemu Japan Society for the Promotion of Science oraz Polskiej Akademii Nauk, które wsparły wspólny polsko-japoński projekt badawczy pt. A Comparative Study of the Preservation and Utilization of Historical Cities Kyoto, Kanazawa, Krakow and Warsaw. Inicjatorem współpracy i koordynatorem grupy japońskiej był prof. dr Hiroshi Yahagi, a koordynatorem grupy polskiej – Prof. dr hab. arch. Krystyna Pawłowska. 

Tematem tego zbioru artykułów jest japoński krajobraz kulturowy zarówno miejski, jak i otwarty. Ukazano go z pozycji polskich badaczy krajobrazu to znaczy uwypuklono szczególnie te zagadnienia, które stanowią o odmienności wizerunków naszych dwóch krajów. 

 

 


Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, Historia sztuki dla studentów „architektury krajobrazu” (nurty stylowe w architekturze, urbanistyce i krajobrazach znaczące dla współczesnego projektowania krajobrazowego).


Tom I : Od prehistorii poprzez kultury starożytne do początków średniowiecza  - w Repozytorium Politechniki Krakowskiej

Tom II : Od prehistorii poprzez kultury starożytne do początków średniowiecza - w Repozytorium Politechniki Krakowskiej