FotoKrajObraz 2019Tematem tegorocznego konkursy jest RYTM MIASTA, a warsztatów – fotografia reportażowa. Zapraszamy do udziału:) Na prace czekamy do 15 maja.


"Zielony Trójkąt" KONKURS PROJEKTOWY DLA STUDENTÓWUniwersytet Jagielloński we współpracy z Politechniką Krakowską organizuje konkurs skierowany do studentów architektury krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania części terenu Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie pt. „Zielony trójkąt - Tereny zieleni rekreacyjnej i tereny zieleni biocenotycznej - łączenie funkcji - architektura ogrodowa, ogród naukowo-dydaktyczny, rekreacja tradycyjna, rekreacja kontemplacyjna, więzi i relacje społeczności akademickiej Kampusu UJ w przestrzeni zieleni”. w Konkursie przewidziane są nagrody pieniężne. Termin składania prac - 30.04.2019


Wieczorek dendrologiczny - 11. marca godz.18:15Już w najbliższy poniedziałek zapraszamy wraz z SKN Arboris na kolejny wieczorek dendrologiczny!


Dyplom magisterski naszej absolwentki podwójnie nagrodzony!Praca magisterska Pani Karoliny Kopryni zatytułowana „Rewaloryzacja miasta-ogrodu – szpital specjalistyczny im. Dr Józefa Babińskiego w Krakowie” przygotowana w naszym Instytucie pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. PK i dr inż. arch. Anny Staniewskiej otrzymała dwie znaczące nagrody.


XXV konferencja z zakresu sztuki ogrdowej i zieleni historycznejZapraszamy do udziału w kolejnej konferencji z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologi historycznej, która odbędzie się w 18-20 października 2018 w Krakowie. Program i szczegółowe informacje...