WSPÓŁPRACA NAD CENTRUM KOMUNIKACYJNYM HRUBIESZOWA - OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICHW dniu 1 lutego 2022 roku odbyły się obrony prac dyplomowych inżynierskich, wykonanych przez studentów Architektury i Architektury Krajobrazu w ramach projektu "Rozwój Lokalny Hrubieszowa - Od Partycypacji do Realizacji". Do Komisji prowadzącej obrony dołączyli zdalnie przedstawiciele samorządu lokalnego Hrubieszowa: Pani Burmistrz Marta Majewska, Zastępca Burmistrza Pan Paweł Wojciechowski i Kierownik Biura Projektu Rozwój Lokalny Pan Radosław Dąbrowski, aby zapoznać się z prezentacjami dyplomów, które podejmowały temat Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa.


OBRONY DYPLOMOWE INŻYNIERSKIE 2021/2022W pierwszych dniach lutego 2022 roku odbyły się obrony pracy dyplomowych inżynierskich przygotowanych w naszej Katedrze. Komisje dyplomujące zapoznały się z interesującymi projektami zagospodarowania przestrzeni „zielonych” w różnych skalach i kontekstach. Parki miejskie, skwery, zielone place, podwórza i ogrody, zagospodarowanie brzegów rzek i zbiorników wodnych, udostępnianie krajobrazów otwartych i mokradeł – od tego jesteście ekspertami! Wszystkim naszym dyplomantom – a teraz już absolwentom i inżynierom architektom krajobrazu – gratulujemy!!! Serdecznie zapraszamy na studia magisterskie!!!


Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji / Centrum Komunikacyjne Miasta Hrubieszowa / Hrubieszowski Dom z KlimatemW związku z rozpoczęciem realizacji przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w partnerstwie z Gminą Miejską Hrubieszów projektu pn. „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI”, finansowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WA i WIL PK, w tym STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE DO AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY W PROJEKCIE


STUDENCI 5 SEMESTRU ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU WYKONUJĄ PROJEKT PARKU PUBLICZNEGOJak co roku studenci 5 semestru architektury krajobrazu w naszej katedrze wykonują projekt parku publicznego prosząc o społeczną inspirację i prowadząc partycypację społeczną - ze względu na pandemię - posługując się narzędziami zdalnymi.


Dzień Wynalazków na PK, Projekt Studenckiego Koła Naukowego ARBORISW ramach Dnia Wynalazków Politechnika Krakowska zaprezentowała najciekawsze projekty studenckie. Wśród nich znalazł się projekt podwórka szkolnego wykonany przez koło naukowe ARBORIS. W relacji filmowej projekcie opowiada prezes koła inż. Szymon Chromik: https://www.facebook.com/Politechnika.Krakowska/videos/598314671203413