REKRUTACJA


SERWIS REKRUTACYJNY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I I II STOPNIA

Stopień I – studia inżynierskie

Kryterium  kwalifikacyjnym na  kierunek  architektura  krajobrazu jest ocena  portfolio oraz wyniki  egzaminu  maturalnego z języka ojczystego i matematyki.

 

Portfolio  na  kierunek architektura  krajobrazu powinno  składać  się  z  10  do  15  prac rysunkowych formatu A2 (5 prac) i A3 (od 5 do 10 prac), przedstawiających krajobraz otwarty,  krajobraz  miejski  oraz  rośliny.

Portfolio  może  być  uzupełnione  dodatkowymi pracami plastycznymi zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami kandydata w formacie maksymalnie A3 lub dokumentacją fotograficzną takich prac o maksymalnych wymiarach odpowiadających formatowi A3.

 

Obowiązkowy zakres tematyczny prac:

- drzewo w stanie bezlistnym;

- drzewo z liśćmi;

- drzewo iglaste i liściaste razem;

- okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym zestawione z grupą krzewów;

- most w krajobrazie;

- ulica z drzewami w małym miasteczku;

- wiadukt (most drogowy) w krajobrazie;

- krajobraz osiedla mieszkaniowego;

- krajobraz przyszłości;

- krajobraz historyczny.

 

Wszystkie prace powinny być wykonane odręcznie. Co najmniej połowa prac powinna być wykonana ołówkiem grafitowym na białym kartonie. Technika pozostałych prac dowolna.

Wymagania  te  nie  dotyczą  dodatkowych  prac  plastycznych o  których  mowa  powyżej, którymi może być uzupełnione portfolio.

Więcej