REKRUTACJA


SERWIS REKRUTACYJNY DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I I II STOPNIA

Stopień I – studia inżynierskie

Szczegółowy harmonogram rekrutacji zostanie ogłoszony w maju 2024

Informator dla kandydatów na studia: https://www.pk.edu.pl/images/PK18/kandydaci/informator_2024-5.pdf

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Kryteriami kwalifikacyjnymi na kierunek architektura krajobrazu są wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego za granicą albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się.

Od roku akademickiego 2024/25 zmieniliśmy zasady rekrutacji na I stopień studiów kierunku architektura krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, portfolio nie jest wymagane.
Wymagany przedmiot podstawowy to matematyka (W1)
Przedmiot charakterystyczny (W2) to:
biologia* albo
chemia* albo
geografia* albo
język ojczysty*albo
egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie albo egzamin zawodowy
Szczegóły tutaj:
Wskażniki rekrutacyjne: https://rekrutacja.pk.edu.pl/wskazniki-rekrutacyjne/
Informator dla kandydatów na studia https://www.pk.edu.pl/images/PK18/kandydaci/informator_2024-5.pdf

Więcej