O WYDZIALE


Wydział Architektury w Krakowie powstał w ramach Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczo-Hutniczej z siedzibą na Wawelu, a pierwszy egzamin na studia odbył się na dziedzińcu Wawelskim w maju 1945 roku. Pierwszym Dziekanem i założycielem Wydziału Architektury był Profesor Adolf Szyszko-Bohusz – wybitny architekt, konserwator, odnowiciel Zamku Królewskiego na Wawelu. Wydziały Politechniczne AGH zostały dekretem Rządowym przekształcone w 1954 roku w Politechnikę Krakowską z siedzibą w budynkach dawnych koszar im. króla Sobieskiego (wcześniej arcyksięcia Rudolfa) przy ul. Warszawskiej 24.

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej jest jednym z 7 wydziałów Politechniki Krakowskiej, ma pełne prawa akademickie – prowadzi studia na poziomie I – inżynierskim, II – magisterskim oraz III – doktorskim, ma prawo do przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych.  Kształci też na studiach podyplomowych.

Wykorzystując potencjał kadry nauczającej i uwzględniając potrzeby rynku pracy Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w 2000 roku obok dotychczasowego kierunku studiów – Architektura i Urbanistyka – utworzył nowy kierunek studiów – Architektura Krajobrazu.

 

Wydział Architektury posiada bazę dydaktyczno-naukową zlokalizowaną w 3 punktach Krakowa:

▪ W zespole Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. Jest tu cała siedziba Instytutu Architektury Krajobrazu.

▪ „Podchorążówka” - dawna Letnia Rezydencja Królewska w Łobzowie. Tu odbywa się część zajęć dydaktycznych kierunku architektura krajobrazu oraz znajduje się Dziekanat Wydziału.

▪ Przy ul. Kanoniczej 1 znajduje się siedziba Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków.

 

Główna stona www Wydziału Architektury PK