Wystawa pt. „HRUBIESZOWSKI DOM Z KLIMATEM i HRUBIESZOWSKIE CENTRUM KOMUNIKACYJNE” w Hrubieszowskim Domu Kultury 20-31 stycznia 2023Wystawę – prezentowaną na Politechnice Krakowskiej w Galerii Gil w dniach 23 listopada do 8 grudnia 2022 roku – już od piątku 20 stycznia będzie można oglądać w Hrubieszowskim Domu Kultury. Zaprezentujemy mieszkańcom i władzom miasta efekty prac studenckich wykonane podczas praktyk inwentaryzacyjnych i pleneru malarskiego w Hrubieszowie w ramach działania „Hrubieszowski dom z klimatem” oraz warsztatów projektowych i prac dyplomowych w ramach działania „Hrubieszowskie centrum komunikacyjne”.


Marta Szar i Tomasz Jaróg finalistami konkursu Vectorworks 2022W tym samym konkursie o stypendium Vectorworks 2022 w finale doceniono projekt "Fortress park" Marty Szar i Tomasza Jaroga. Został on wykonany na semestrze 7 pod kierunkiem: Prof. dr hab. inż. arch.Zbigniewa Myczkowskiego, dr hab. inż. arch. Jadwigi Środulskiej - Wielgus, Prof. PK, dr inż. arch. Wojciecha Rymsza - Mazur, Prof. PK i dr inż. arch. Krzysztofa Wielgusa.


Główna nagroda w miedzynarodowym konkursie Vectorworks 2022 dla Marty SzarCo roku Vectorworks organizuje konkurs o Stypendium dla studentów. Mogą ubiegać się o nie studenci oraz niedawni absolwenci kierunków z zakresu architektury, architektury krajobrazu, technik scenicznych i projektowania wnętrz. Nagrodzony zostaje laureat jak również uczelnia. W tym roku zwyciężczynią w kategorii architektura krajobrazu została Marta Szar studentka kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Przedstawiła projekt "Park deszczowy". Projekt został wykonany na 5 semestrze pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Anny Staniewskiej i mgr arch. krajobr. Jacka Konopackiego. .


Z A P R O S Z E N I EW imieniu zespołu projektu "Rozwój lokalny Hrubieszowa - od partycypacji do realizacji" serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy prac studentów architektury, architektury krajobrazu i transportu wykonanych w ramach projektu w latach 2021-2022, który odbędzie się na Politechnice Krakowskiej w Galerii GiL dnia 23 listopada 2022 roku o godzinie 14.30. Wystawa została objęta patronatem Prorektora Politechniki Krakowskiej dr inż. Marka Bauera.


II Konferencja hydrologiczna "Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatu. Problemy hydrologiczne zabytków archeologicznych i terenów zieleni"Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Katedra Architektury Krajobrazu (Wydział Architektury, Politechnika Krakowska) zapraszają na drugą edycję konferencji hydrologicznej, poświęconej kwestiom zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i stosunków wodnych dla stanowisk archeologicznych oraz zabytkowej zieleni.