NAGRODA MINISTRA DLA P. PROF. KATARZYNY HODORZ przyjemnością informujemy, że Pani dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK z Katedry Architektury Krajobrazu Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej otrzymała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki, za znaczne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej - monografię „Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych”, Kraków 2019, Wydawnictwo PK. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


NAGRODA IFLA EUROPE DLA NASZYCH ABSOLWENTÓWAbsolwenci kierunku Architektura Krajobrazu naszego wydziału uzyskali II nagrodę w międzynarodowym konkursie IFLA Europe Students and Young Professionals Competition za projekt "Las w Iławie".


PROFESOR AGATA ZACHARIASZZ radością informujemy, że w dniu 20 stycznia 2021 roku tytuł profesora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka otrzymała Agata Zachariasz! Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!


REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIAUwaga, uwaga! Rozpoczynamy rekrutację na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu


WYNIKI KONKURSU DLA SZKÓŁ ŚREDNICH "ZAPROJEKTUJ OGRÓD ZIOŁOWY"Szanowni Państwo, Ogłaszamy wyniki konkursu dla szkół średnich, którego tegorocznym tematem był ogród ziołowy. Gratulujemy w wszystkim Laureatom!