PRACE NAGRODZONE PRZEZ TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICH KRAKÓWMiło nam poinformować, że prace naszych dyplomantów zostały docenione przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Kraków. Główna nagroda, za pracę dyplomową z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego oraz architektury krajobrazu obronioną na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku 2021, przypadła naszej absolwentce mgr inż. arch. kraj. Aleksandrze Skrzypek, a wyróżnienie otrzymały mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Blukacz i mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Pajdak.


NAGRODA GENERALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW DLA NASZEJ ABSOLWENTKIW konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków RP oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Skrzypek została jedną z laureatek w kategorii praca magisterska. Komisja nagrodziła jej dyplom pt. „Rewitalizacja obszaru dawnych klinik w dzielnicy Wesoła w Krakowie” (promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK; współpromotor: dr inż. arch. kraj. Miłosz Zieliński). Gratulacje dla Aleksandry oraz dla Promotorów!


WSPÓŁPRACA NAD CENTRUM KOMUNIKACYJNYM HRUBIESZOWA - OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICHW dniu 1 lutego 2022 roku odbyły się obrony prac dyplomowych inżynierskich, wykonanych przez studentów Architektury i Architektury Krajobrazu w ramach projektu "Rozwój Lokalny Hrubieszowa - Od Partycypacji do Realizacji". Do Komisji prowadzącej obrony dołączyli zdalnie przedstawiciele samorządu lokalnego Hrubieszowa: Pani Burmistrz Marta Majewska, Zastępca Burmistrza Pan Paweł Wojciechowski i Kierownik Biura Projektu Rozwój Lokalny Pan Radosław Dąbrowski, aby zapoznać się z prezentacjami dyplomów, które podejmowały temat Centrum Komunikacyjnego Miasta Hrubieszowa.


OBRONY DYPLOMOWE INŻYNIERSKIE 2021/2022W pierwszych dniach lutego 2022 roku odbyły się obrony pracy dyplomowych inżynierskich przygotowanych w naszej Katedrze. Komisje dyplomujące zapoznały się z interesującymi projektami zagospodarowania przestrzeni „zielonych” w różnych skalach i kontekstach. Parki miejskie, skwery, zielone place, podwórza i ogrody, zagospodarowanie brzegów rzek i zbiorników wodnych, udostępnianie krajobrazów otwartych i mokradeł – od tego jesteście ekspertami! Wszystkim naszym dyplomantom – a teraz już absolwentom i inżynierom architektom krajobrazu – gratulujemy!!! Serdecznie zapraszamy na studia magisterskie!!!


Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji / Centrum Komunikacyjne Miasta Hrubieszowa / Hrubieszowski Dom z KlimatemW związku z rozpoczęciem realizacji przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w partnerstwie z Gminą Miejską Hrubieszów projektu pn. „ROZWÓJ LOKALNY HRUBIESZOWA – OD PARTYCYPACJI DO REALIZACJI”, finansowanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 ZAPRASZAMY PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WA i WIL PK, w tym STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE DO AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY W PROJEKCIE