REKRUTACJA NA KIERUNEK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 2023/2024

Opublikowano 06/17/2023 o 12:21


Od 6 czerwca można przystąpić do rekrutacji na studia na kierunku architektura krajobrazu. Zapraszamy :) Szczegóły: Elektroniczna rejestracja na studia stacjonarne: 6 czerwca – 10 września 2023 r. do godz. 14.00 Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia: do 7 lipca 2023 r. Składanie portfolio w wersji elektronicznej: 12 czerwca – 6 lipca 2023 r. Ogłoszenie wyników oceny portfolio: 11 lipca 2023 Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów: 12 lipca 2023 r. Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów): 13 lipca – 18 lipca 2021 r. do godz. 12.00 Rekrutacja wrzesień: Elektroniczna rejestracja na studia stacjonarne: 10 września 2023 r. do godz. 14.00 Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia: 11 września 2023 r. Składanie portfolio w wersji elektronicznej: 1 – 10 września 2023 r. Ogłoszenie wyników oceny portfolio: 13 września 2022 Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów: 14 września 2023 r. Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów): 15 – 20 września 2023 r. do godz. 12:00


WARUNKI REKRUTACJI NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU W ROKU AKADEMICKIM 2023/24

Harmonogram: https://rekrutacja.pk.edu.pl/harmonogram-rekrutacji/

Rekrutacja lato:

Elektroniczna rejestracja na studia stacjonarne: 6 czerwca –  10 września 2023 r. do godz. 14.00
Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia: do 7 lipca 2023 r.
Składanie portfolio w wersji elektronicznej: 12 czerwca – 6 lipca 2023 r.
Ogłoszenie wyników oceny portfolio: 11 lipca 2023

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów: 12 lipca 2023 r.
Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów): 13 lipca – 18 lipca 2021 r. do godz. 12.00

Rekrutacja wrzesień:

Elektroniczna rejestracja na studia stacjonarne: 10 września 2023 r. do godz. 14.00
Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia: 11 września 2023 r.
Składanie portfolio w wersji elektronicznej: 1 – 10 września 2023 r.
Ogłoszenie wyników oceny portfolio: 13 września 2022

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów: 14 września 2023 r.
Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów): 15 – 20 września 2023 r. do godz. 12:00

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Kryteriami kwalifikacyjnymi na kierunek architektura krajobrazu są wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej (International Baccalaureate), egzaminu dojrzałości zdawanego za granicą albo wynik uzyskany przez kandydata na podstawie przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się oraz ocena portfolio.

Portfolio na kierunek architektura krajobrazu powinno składać się z  10 do 15 prac rysunkowych formatu A2 (5 prac) i  A3 (od 5 do 10 prac), przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny. Portfolio może być uzupełnione dodatkowymi pracami plastycznymi, zgodnie z  indywidualnymi zainteresowaniami kandydata, w  formacie A3 lub dokumentacją fotograficzną takich prac o  maksymalnych wymiarach odpowiadających formatowi A3.

Obowiązkowy zakres tematyczny prac:

• drzewo w  stanie bezlistnym;
• drzewo z  liśćmi;
• drzewo iglaste i  liściaste razem;
• okazałe drzewo w  pagórkowatym krajobrazie otwartym zestawione z  grupą krzewów;
• most w  krajobrazie;
• uliczka z  drzewami w  małym miasteczku;
• wiadukt (most drogowy) w  krajobrazie;
• krajobraz osiedla mieszkaniowego;
• krajobraz przyszłości;
• krajobraz historyczny.

Wszystkie prace powinny być wykonane odręcznie. Co najmniej połowa prac powinna być wykonana ołówkiem grafitowym na białym kartonie. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych prac plastycznych, którymi może być uzupełnione portfolio. Technika pozostałych prac jest dowolna. Portfolio oceniane jest w  skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji (w tym obowiązujące terminy, wymagane dokumenty, punktację dla kandydatów zdających „starą maturę”) zamieszczono w informatorze dla kandydatów
Szczegółowe informacje na temat portfolio, zasad oceny, sposobu składania tutaj:  https://rekrutacja.pk.edu.pl/project/wskazniki-rekrutacyjne-architektura-krajobrazu/