dr inż. arch. Wojciech Bobek - Dlaczego architektura krajobrazu?Dlaczego architektura krajobrazu? Rozpoczynamy nowy cykl, w którym specjaliści – dydaktycy, działacze, naukowcy i projektanci będą pisać o tym co czyni pracę z krajobrazem tak wyjątkową i satysfakcjonującą. Jak w tej ogromnej przestrzeni znaleźć własną drogę – przyjemną dla siebie, pożyteczną dla innych? Dziś - Absolwent nr 1 kierunku architektura krajobrazu – dr inż. arch. Wojciech Bobek.