DYREKTOR INSTYTUTU, KIEROWNIK ZAKŁADU – DR HAB. INŻ. ARCH. PROF. PK AGATA ZACHARIASZ


Od 1988 r. zatrudniona w Zakładzie Architektury Krajobrazu WA PK. Początkowo uczyła na kierunku Architektura i urbanistyka, a od 2001 na utworzonym w 2000 kierunku Architektura krajobrazu, gdzie prowadzi m.in.: Projektowanie zintegrowane, Historię architektury i sztuki ogrodowej, Historię kształtowania przestrzeni i Planowanie przestrzenne oraz Projektowanie dyplomowe. 
Brała udział w kilkunastu zagranicznych wyjazdach studialnych, m.in. do Anglii, w celu uzupełnienia studiów w zakresie problematyki „ogrodów angielskich” (grant KBN), w 2 wyjazdach studialnych do Brazylii (grant KBN) gdzie w zespole zajmowała się badaniami nad Dziedzictwem architektonicznym polskiej emigracji w Brazylii, w 2 wyjazdach do Japonii związanych z japońsko-polskim projektem Studia porównawcze ochrony i użytkowania historycznych miast Kyoto, Kanazawa, Kraków i Warszawa.  Od 2003 r. uczestnik międzynarodowego programu LE:NOTRE. 
W okresie 2005-2012 dwukrotnie prodziekan ds. studenckich na WA PK, a od 2010 do 2015 koordynator ds. rozwoju potencjału dydaktycznego WA – kierunek: Architektura krajobrazu w projekcie „Politechnika XXI wieku”, Kapitał Ludzki (współfin. przez UE). Od 2013 dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu i kierownik Zakładu Kompozycji i Planowania Krajobrazu. 
 

PUBLIKACJE

Autor i współautor ponad 160 publikacji, w tym 17 książek, m.in. monografii habilitacyjnej Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych. Są to głównie prace z zakresu architektury krajobrazu i historii sztuki ogrodowej, fachowej terminologii, terenów zieleni oraz projektowania. Wykonuje prace badawcze i projektowe z dziedziny architektura krajobrazu dotyczące współczesnych i historycznych założeń ogrodowych i parkowych, terenów zieleni oraz studia krajobrazowe także w skali planowania przestrzennego. Od listopada 2009 r. członek Rady Programowej ds. Zieleni działającej przy Prezydencie Miasta Krakowa. Od 2009 r. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami specjalności krajobraz kulturowy.