PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. KRYSTYNA PAWŁOWSKA


W latach 1969-2018 pracowała na Politechnice Krakowskiej, w Instytucie Architektury Krajobrazu[1]. Doktoryzowała się na PK w 1979, tamże habilitowała w 1997. Od 2011 jest profesorem tytularnym. W latach 1997–1998 równolegle pracowała w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego w Warszawie, a w 1998–2000 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładała na kilku uczelniach w tym szczególnie na Politechnice Krakowskiej i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej główną specjalnością naukową są metody komunikacji i partycypacji społecznej do stosowania w architekturze. Jej prace dydaktyczne dotyczyły przedmiotów projektowych z zakresu architektury krajobrazu, w tym projektowania parków publicznych oraz partycypacji społecznej w gospodarce przestrzennej. W ostatnich latach pracy nagrała cykle wykładów na temat partycypacji społecznej w formule e-learningu. Wykłady te nadal służą studentom UJ i PK, już bez jej osobistego udziału. Jej wkładem w rozwój uczelni krakowskich jest udział w tworzeniu Instytutu Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz współorganizowanie kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Architektury PK. Pawłowska współpracowała z ośrodkami naukowymi we Francji, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Chorwacji. W latach 2007-10 jako profesor wizytujący i polski kierownik polsko-japońskiego projektu badawczego, współpracowała z Osaka City University i Chiba University w Tokio. Była założycielką i przez 10 lat prezesem Stowarzyszenia Miłośników Witraży Ars Vitrea Polona. Stowarzyszenie to wydało 11 książek i działa nadal. Pawłowska jest członkiem Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS), wchodzi w skład zarządu Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz jest członkiem Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie. Po przejściu na emeryturę pisze książki, projektuje witraże i uprawia własny ogród.

PUBLIKACJE

Krystyna Pawłowska jest autorką ok. 150 publikacji w tym 10 książek, jako ich autorka lub współautorka i redaktorka.

 1. Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX/XX, Kraków 1994
 2. Idea swojskości w urbanistyce i architekturze miejskiej, Kraków 1996
 3. Idea swojskości miasta, Kraków 2001
 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego; Zarządzanie i partycypacja społeczna, Kraków 2002 (wraz z M. Swaryczewską)
 5. Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu; Partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje, Kraków 2008
 6. Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, Kraków 2001 (współautorka i redaktorka pracy zbiorowej)
 7. Krajobraz kulturowy Japonii, Kraków 2010 (współautorka i redaktorka pracy zbiorowej)
 8. Zanim wybuchnie konflikt; Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni, Kraków 2010 (współautorka i red. pracy zbiorowej)
 9. Witraże krakowskie w kamienicach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej z przełomu wieków XIX/XX, Kraków 2018
 10. Dom na Krakusa; Historia pewnej kamienicy i jej mieszkańców na krakowskim Podgórzu, Kraków 2019

Linki do publikacja K. Pawłowskiej i o niej:

volume 60 - Urban Development Issues (prm-irm.com)

https://drive.google.com/file/d/0B6D80AhMsnlTeVBIU0d1QlI1Mkk/view

http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/2.Woda%20w%20przestrzeni/pawlowska.pdf

https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i4/i4/i2/i5/r4425/PawlowskaK_KrajobrazArchitektura.pdf ­

https://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/files/artykuly/5471/Identyfikacja_krajobrazow.pdf

http://www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/19.pogranicze/1.pawlowska.pdf

http://www.cultural-landscape.us.edu.pl/images/seria/19/2.pawlowska.pdf

https://issuu.com/naszapolitechnika/docs/np-2018-4 

https://issuu.com/naszapolitechnika/docs/np-2018-12 

http://architekturakrajobrazu.up.wroc.pl/images/AK_2-2009.pdf 

https://issuu.com/naszapolitechnika/docs/np-2018-11 

https://docplayer.pl/6851164-Ogrod-sensoryczny-krystyna-pawlowska-politechnika-krakowska-instytut-architektury-krajobrazu-krakow-polska-e-mail-pawlowska-krystyna-gmail.html

http://www.ciolek.com/SPEC/k-pawlowska/CracowStainedGlassWindows.pdf.

http://krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/zarzadzanie/pawlowska.pdf

https://sendzimir.org.pl/wp-content/uploads/2019/08/ZRZ3_str_51-70.pdf

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-3186c23c-63e9-4e88-9567-1ab516551cea

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR9-0006-0074

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR8-0022-0007?q=4f1398ec-ebc4-4ae2-a5ee-516add7fdf27$14&qt=IN_PAGE

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR9-0006-0060?q=4f1398ec-ebc4-4ae2-a5ee-516add7fdf27$4&qt=IN_PAGE

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0028-0013?q=4f1398ec-ebc4-4ae2-a5ee-516add7fdf27$9&qt=IN_PAGE

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAR0-0028-0045?q=4f1398ec-ebc4-4ae2-a5ee-516add7fdf27$10&qt=IN_PAGE

http://ras.rzeszowska.org.pl/zbiory-online/krystyna-pawlowska-zofia-i-stanislaw-bartynowscy-moi-dziadkowie-i-historia-zalozenia-muzeum-przemyslowego-w-rzeszowie,wpis673/ 

https://wuwr.pl/pkult/article/view/5357?source=/pkult/article/view/5357  

https://centralnabibliotekapttk.pl/index.php?page=zasoby  

PROJEKTY

Najważniejsze zrealizowane projekty Krystyny Pawłowskiej

 1. Żywiecki Park krajobrazowy; Studium architektoniczno-krajobrazowe i założenia do zagospodarowania przestrzennego 1980-1982, (praca zbiorowa, pod kier. K. Pawłowskiej), Park założony 1986
 2. Aktualizacji miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Krakowa. 1992-1994, (współautorka pracy pod kier. Z. Ziobrowskiego ) Projekt uchwalony 1994
 3. Koncepcja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy 1996-1998, (współautorka pracy pod kier. Z. Ziobrowskiego), Projekt uchwalony 1999
 4. Projekt Parku Dębnickiego w Krakowie 1999-2001 (praca zbiorowa pod kier. K. Pawłowskiej, Park otwarty 2002
 5. Projekt 8 witraży w kaplicy w kościele św. Rocha w Osieku, Realizacja w 2005
 6. Koncepcja rewaloryzacji parku na Wzgórzu Zamkowym w Będzinie, praca na zlecenie urzędu Miejskiego w Będzinie, Kraków 2005 (praca zbiorowa pod kier. K. Pawłowskiej) Park otwarty w 2013