DR HAB. INŻ. ARCH. PROF. PK KATARZYNA HODOR


Architekt, profesor uczelni PK, dr hab. w dziedzinie: nauki techniczne, w dyscyplinie: architektura i urbanistyka. Ukończyła studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej.

Od roku 2004 zatrudniona w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych, Instytutu Architektury Krajobrazu, Politechniki Krakowskiej, w 2008 roku obroniła doktorat z wyróżnieniem nt. Podmiejskie rezydencje dworsko-ogrodowe w kształtowaniu mikroregionu Rowu Krzeszowickiego, promotor prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, w 2019 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Koordynator oraz prowadząca wykłady i zajęcia z Projektowania zintegrowanego (st. I, rok II, sem. 4), Kształtowanie krajobrazu (st. II, rok I sem.2), Historia sztuki ogrodowej (st.I, rok II sem.3, sem.4, rok III sem.5, rok III sem.6), fakultetu: Sacrum w krajobrazie (st. II, rok I, sem. 2),  promotorka prac dyplomowych inżynierskich, magisterskich, doktorskich.

Prodziekan ds. studenckich na kadencję 2012-2016.

Od 2012 roku była członkiem Rady Wydziału WA PK.

Od 2019 roku jest członkiem Rady Naukowej.

Od 2020 roku jest Senatorem PK.

Prowadzi prace badawcze dotyczą tożsamości i dziedzictwa kulturowego związanego z sacrum, rewaloryzacją zabytkowej zieleni, rewitalizacją wsi i miasteczek. Współpracowała z ICOMOS, IFLA, uczestniczyła w warsztatach organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Infrastruktury i Sportu Nadrenii-Palatynatu.

Jest głównym organizatorem konferencji naukowej z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej (od 2013 roku przekazanej przez prof. dr hab. inż. arch. Annę Mitkowską), od 2008 roku członkiem Rady Programowej, od 2019 roku członkiem Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, od 2011 roku SPAK, SAK, od 2011 roku Sekcji Sztuki i Architektury Ogrodowej, KUiA O/PAN w Krakowie, od 2020 ICOMOS w komisji ds. ogrodów historycznych.

Od 2018 redaktor serii Architektura krajobrazu Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej czasopisma Przestrzeń/Urbanistyka/Architektura:

Gościnny edytor w czasopiśmie Sustainability (ISSN 2071-1050) Sustainable Urban and Rural Development. “Natural Environment and Cultural Heritage in the City, A Sustainability Perspective" https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/heritage_city_sus

Autor ekspertyz i projektów z tematyki ochrony krajobrazów,  rewitalizacji i rewaloryzacji oraz nagrodzonej przez Generalnego Konserwatora Zabytków (podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz Zarządu głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków publikacji naukowej: Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2019 Kraków.

Uczestniczy w projektach zagranicznych, organizuje i współorganizuje cykliczny konkurs naukowy, warsztaty, wystawy studenckie, konkursy.

Jest koordynatorem Wydziału Architektury w narciarstwie alpejskim od sezonu 2014/15

Pasje: narciarstwo, rower, instruktor narciarski PZN, sternik jachtowy

PUBLIKACJE