Akredytacja IFLA Europe na I i II stopień kształcenia na kierunku architektura krajobrazu 2022-2027

Opublikowano 05/06/2022 o 12:15


Pragniemy poinformować, że programy studiów dla I i II stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu uzyskały akredytację IFLA Europe na lata 2022-2027. Od 2010 roku nasz kierunek jest akredytowany przez School Recognition Panel IFLA Europe. Warto przypomnieć, że kierunek prowadzony na Politechnice Krakowskiej jako pierwszy kurs prowadzony na uczelni zza żelaznej kurtyny uzyskał uznanie europejskiego środowiska ds. kształcenia. Akredytacja była poprzedzona wizytacją przedstawicieli IFLA Europe i szczegółowymi analizami procesu kształcenia. Akredytacja nie miałaby miejsca gdyby nie stowarzyszenie branżowe "Zieleń Polska" - dziś SAK Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu.będące członkiem IFLA Europe, rekomendujące starania uczelni o akredytację. To najważniejsza obecnie akredytacja o jaka mogą ubiegać się uczelnie kształcące architektów krajobrazu w Europie. Jak na razie jesteśmy w Polce jedyna uczelnią uznawaną przez IFLA Europe, posiadająca pełną akredytację. Co oznacza, że kształcimy zgodnie z europejskimi standardami. Szczegółowy przebieg procesu akredytacji opisał w prof. Aleksander Bohm w publikacji "Droga do akredytacji i dalej" online: https://bibliotekanauki.pl/articles/370337.


Certyfikat akredytacji