ZAPRASZAMY NA STUDIA

Opublikowano 06/14/2021 o 12:27


rekrutacja na kierunek architektura krajobrazu


Harmonogram rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym, w tym  terminy składania portfolio oraz terminy wnoszenia opłat podane zostaną w maju 2022 r.


Termin zakończenia rekrutacji na studia, na których cykl kształcenia rozpoczyna się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/23, ustala się na wrzesień 2022 r.
(zgodnie z Uchwałą Senatu  Politechniki Krakowskiej z 26 stycznia 2022 r. nr 3/d/01/2022).

Informator PK 2022/23: https://www.pk.edu.pl/images/PK18/kandydaci/informator_2021.pdf