Wieczorek dendrologiczny - 11. marca godz.18:15

Opublikowano 03/07/2019 o 11:01


Już w najbliższy poniedziałek zapraszamy wraz z SKN Arboris na kolejny wieczorek dendrologiczny!


Już w najbliższy poniedziałek zapraszamy wraz z SKN Arboris na kolejny wieczorek dendrologiczny
zatytułowany: "Stratygrafia gatunkowa i wiekowa drzewostanu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie jako podstawa rewaloryzacji historycznego założenia ogrodowego"
Gościem będzie inż. arch. kraj. Robert Jancewicz - pełnomocnik ds. gospodarki drzewostanem parkowym


Zapraszamy do sali N na parterze WAPK, w poniedziałek, 11. marca o godzinie 18:15