DR ŁUKASZ MOSZKOWICZ


Z wykształcenia biolog. Absolwent trzech krakowskich uczelni. W 2008 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zatrudniony na Politechnice Krakowskiej od 2009 roku. Opracował i prowadzi kursy: „Szata Roślinna”, „Ekologia” i „Fauna” na kierunku architektura krajobrazu. Jest współautorem dwóch podręczników akademickich oraz autorem lub współautorem prac naukowych m. in. z dziedziny botaniki, ekologii. Notowany w „Web of Scopus”, otrzymał nagrodę rektora, odbył staż zagraniczny, bierze udział w konferencjach w kraju i za granicą.

 

PROJEKTY

Główny nurt badań naukowych koncentruje się na bogactwie i różnorodności roślinności, jej przemianach oraz czynnikach wpływających szatę roślinną w krajobrazie naturalnym i kulturowym. Ponadto prace naukowe dotyczą również tematów związanych z ekologią populacji roślin fitosocjologią i innymi.