DR INŻ. ARCH. KRAJ. WOJCIECH BOBEK


Przygodę z architekturą krajobrazu rozpocząłem w 2000 roku jako absolwent klasy matematyczno-fizycznej I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Wtedy wystartował nowoutworzony kierunek Architektura Krajobrazu. W takcie studiów pełniłem funkcję starosty i poznałem wiele fantastycznych osób, zwłaszcza wśród moich nauczycieli. Uczestniczyłem w międzynarodowych warsztatach projektowych we Florencji (dwukrotnie) i w Kremnicy. Mój dalszy rozwój ukierunkowany został dzięki współpracy z Panią profesor Anną Mitkowską i z profesorem Markiem Siewniakiem, z którym już pod koniec studiów rozpocząłem badania nad statyką drzew. Pod Jego kierunkiem w 2005 roku obroniłem pracę magisterską, jako pierwszy absolwent kierunku Architektura Krajobrazu, dotyczącą rewaloryzacji parku św. Kingi w Wieliczce. Od 2006 podjąłem pracę jako asystent w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych. W 2007 roku w pracowałem także w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie. Prowadzone badania umożliwiły przygotowanie i obronę (2013) dysertacji na temat oceny i wyznaczania stref ryzyka powodowanego przez drzewa w mieście. W ramach pasji naukowej od 2004 roku uczestniczę w międzynarodowych seminariach dotyczących statyki drzew. Należę do różnych organizacji branżowych: od 2009 roku Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Statyki Drzew (SIM – GROUP) z siedzibą w Szwajcarii, od 2011-go Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, a od 2014 roku do Polskiej Rady Arborystyki.

Od 2013 roku posiadam międzynarodowy certyfikat Europejskiej Rady ds. Drzew – European Tree Technican nr 004489. Od 2010 roku jest egzaminatorem podczas certyfikacji na stopień European Tree Worker zgodnie z standardami EAC. Zaowocowało to mianowaniem na funkcje Supervisora EAC w listopadzie 2016 roku.

Specjalizuję się w pomiarach, badaniach i ocenie stanu drzew. Stosuje różnorodne metody od wizualnej oceny przez szacunkową metodę SIA, badania tomografem akustycznym na pomiarach testem pociągowym SIM – elasto – inklino kończąc. Wykonuje inwentaryzacje dendrologiczne, stratygrafie i projekty gospodarki drzewostanem, z użyciem najnowszych technologii rzeczywistości wirtualnej. Wykonuje i konsultuje projekty zieleni, doradzam w zakresie doboru zieleni i sposobu postępowania z drzewami.