DR INŻ. ARCH., PROF. PK WOJCIECH RYMSZA-MAZUR


Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

2005 obrona pracy magisterskiej i uzyskanie tytułu mgr inż. arch.

 

2017 uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dziedzinie Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

 

2001 studia w ramach stypendium naukowego Socrates – Erasmus na Bauhaus Universität,

Weimar – Niemcy

 

Od 2007 roku asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich na Wydziale Architektury IAKPK.

 

2010 ukończenie Studium Pedagogicznego dla asystentów w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej

 

W 2002 roku współpraca i udział w letnich warsztatach architektury w Chorwacji na wyspie Mali Brijun (Twierdza Pula) oraz w międzynarodowych warsztatach konserwatorów i studentów architektury, okolice Dubrownika – Konavle, zorganizowanych przez Chorwackie Ministerstwo Kultury.

 

W 2003 roku uczestnictwo w pracach kontynuowanych na wyspie Mali Brijun (Chorwacja) w ramach warsztatów organizowanych przez Chorwackie Ministerstwo Kultury.

 

Od 2006 – nadal współpraca i koordynacja działań organizacyjnych oraz merytorycznych dotyczących warsztatów naukowych w Chorwacji. Kierowanie pracami studialnymi oraz projektowymi w kontakcie z Ministerstwem Kultury Chorwacji i Chorwackim oddziałem ICOMOS.

 

Autor i współautor licznych publikacji,  projektów, opracowań architektonicznych, architektoniczno krajobrazowych, konserwatorskich, rewitalizacji  zieleni i krajobrazu, opracowywanych w Zakładzie Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich, w biurze projektowym oraz na warsztatach wyjazdowych  w Niemczech, Chorwacji i na Ukrainie.

 

Nagroda Miasta Krakowa 2013 w dziedzinie nauki i techniki za stworzenie Planu Ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie, (w zespole prof. Z. Myczkowskiego z K. Wielgusem, U. Forczek-Brataniec i zespołem)

 

 

Współprowadzenie przedmiotów

 

2007 – 2010 Projektowanie Zintegrowane (wymiennie rok I, II, III, V)

 

2010 – 2014 Projektowanie Zintegrowane (st. I wymiennie rok II sem. 3 i rok III sem. 6,  st. II rok I sem. 2)

 

2014 – nadal Projektowanie Zintegrowane (st. I rok III sem. 6,  st. II rok I sem. 2)

 

Od 2007 – nadal prowadzenie praktyk zawodowych na st. I po roku II sem. 4

 

Współopiekun koła naukowego „Architectura Militaris"

PUBLIKACJE

Wojciech Rymsza-Mazur, Studija te plan uređenja i zaštite fortifikacijskog krajolika područja Forta i baterije Bourguignon u Puli / Study and plan of rehabilitation and protection of the fortification landscape of the Bourguignon fort and battery area in Pula, [w:] Fort Bourguignon 2013,  Međunarodne Ljetne Radionice Arhitekture, International Summer Workshops of Architecture, Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Zagreb 2016, s. 35-49.

 

Zbigniew Myczkowski, Wojciech Rymsza-Mazur, The previous and new identity of place on chosen compositions of landscape architecture in China / Dawna i nowa tożsamość miejsca wybranych dzieł architektury krajobrazu Chin, [w:] The genesis of the art of gardening and the modern landscape of China, Geneza sztuki ogrodowej i współczesnego krajobrazu Chin, Monografia, Wydaw. PK, Kraków 2016, s. 11-36.

 

Wojciech Rymsza-Mazur, Park i ogród wojskowy w XIX wiecznym, środkowoeuropejskim krajobrazie garnizonowym – próba współczesnej oceny / Park and garden of military premises in the nineteenth-century Central European military landscape – an attempt at a modern assessment,  [w:] Współczesna ranga ogrodów zabytkowych, określenie wartości dzieł ogrodowych i ich ochrona, część 2, Czasopismo Techniczne Architektura, zeszyt 6-A (11), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014, s. 25-41.

 

Wojciech Rymsza-Mazur, Architectural and Town-Planning Conception of Revitalisation and Adaptation of Verudela Fort / Arhitektonsko-urbanistička koncepcija revitalizacija i adaptacije forta Verudela. [w:] Wydawnictwo Ministerstwa Kultury Republiki Chorwacji, Zagrzeb 2012 s. 30-47.

 

Zbigniew Myczkowski, Wojciech Rymsza-Mazur, Uwarunkowania konserwatorskie w planowaniu krajobrazu zabytkowego na przykładzie uzdrowiska Swoszowicach [w:] Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, Tom VIII-1, Lublin 2012 s. 104-115.

 

Wojciech Rymsza-Mazur, Dziedzictwo techniczne grupy fortecznej Peneda w austro-węgierskiej Twierdzy Pola. [w:] Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości, tom 7, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011 s. 259-270. 

 

Zbigniew Myczkowski, Wojciech Rymsza-Mazur, Krajobraz od-dawna, od-zaraz, od-nowa. Czyli od krajobrazu zrównoważonego do inercyjnego i znijaczonego. [w:] XIV Forum Architektury Krajobrazu, Sesja „Nowy” Krajobraz Rekultywacja Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław – Polanica Zdrój 22-24 wrzesień 2011, Kwartalnik Architektura Krajobrazu, nr 2, Wrocław 2011, s. 24-33.

 

Wojciech Rymsza-Mazur, Kompozycje zieleni wybranych zapleczy militarnych na terenie Polski. [w:] Horyzonty Architektury Krajobrazu, Przedmiot Architektury Krajobrazu, Ogólnopolska konferencja naukowa, XIII Forum Architektury Krajobrazu SGGW Warszawa 2-4 wrzesień 2010 r. Wydawnictwo „Wieś Jutra” Warszawa 2010, s. 91-97.

 

Wojciech Rymsza-Mazur, Forteczne zespoły koszarowe. Idea, forma, wartość, [w:] Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości, tom 6 Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2010, s. 303-313.

PROJEKTY

Plan Ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta, (w zespole prof. Zbigniewa Myczkowskiego z K. Wielgusem, U. Forczek-Brataniec i zespołem 2016)

 

Plan Ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie, (w zespole prof. Zbigniewa Myczkowskiego z K. Wielgusem, U. Forczek-Brataniec i zespołem 2011)

Koncepcja rewitalizacji i udostępnienia Twierdzy Zamość (w zespole prof. Z. Myczkowskiego z K i J. Wielgusami, U. Forczek-Brataniec i zespołem 2008/2011)

 

Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej. Etap 1 oznaczony nr 37 wg listy projektów, opublikowanych w WDU, wg indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych dla województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2013. (w zespole prof. Z. Myczkowskiego z K i J. Wielgusami, U. Forczek-Brataniec i zespołem 2010)