DR HAB INŻ. ARCH., PROF. PK URSZULA FORCZEK-BRATANIEC


Profesor Uczelni w Katedrze Architektury Krajobrazu

W latach 1990-1992 studiowała na Wydziale Architektury we Wrocławiu. W 1996 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 2005 r obroniła pracę doktorską pt.: Widok z drogi. Krajobraz otwarty w percepcji dynamicznej, która w 2008 r. została wydana w formie monografii, Kolejna książka Przestrzeń widziana. Analiza widokowa w planowaniu i projektowaniu, została wyrózniona w konkursie GUDEAMUS i na miedzynarodowej wystawie w Belgradzie.

Od 1997 roku pracuje w Instytucie Architektury Krajobrazu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne począwszy od projektowania ogrodu prywatnego, poprzez rewitalizację terenów poprzemysłowych, aż po projektowanie planów ochrony. Prowadzi również cykl wykładów z przedmiotu zasady projektowania na 5 semestrze, który został uwieńczony II nagrodą w konkursie Wykładowca Roku 2016. Od lat jest promotorem dyplomów inżynierskich i   magisterskich. Prace dyplomowe  były wielokrotnie nagradzane i prezentowane na wystawach międzynarodowych i krajowych.

Równolegle z pracą dydaktyczną kontynuuje praktykę zawodową. Zajmuje się teorią i praktyką studiów i analiz widokowych oraz projektowaniem i planowaniem. Od 2007 r. związana jest z pracownią architektoniczną - eM4. Pracownia Architektury Brataniec, współpraca ta przysporzyła jej wiele nagród w tym te najbardziej prestiżowe: Nominację do nagrody im. Miesa Van der Rohe oraz nagrodę główną w konkursie Życie w Architekturze.  

Aktywnie działa w stowarzyszeniach i radach naukowych krajowych i zagranicznych. Prowadzi aktywna współpracę z ośrodkami w Europie pośrednicząc w wielu miedzynarodowych przedsięwzieciach.

od 2010 r. członek Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego, obecnie również członek prezydium Rady Naukowej

od 2011 r. do 2017 r. Vice-prezes SAK Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu
od 2011 r. do 2018 delegat  IFLA Europe
od 2016 r. członek zarządu europejskiej fundacji Landscape Architecture Europe,
od 2016 r. do 2020 pełniła rolę Sekretarza Generalnego  IFLA Europe
od 2020 r. Chair of the PRA working Group IFLA Europe
od 2021 r. Prodziekan Wydziału Architektury

Laureatka nagród w tym: Nagrody Prezydenta Miasta Warszawy 2021,  Nagrody Architektonicznej POLITYKI

Inicjatorka i kuratorka wystawy prac studenckich prezentowanej na Miedzynarodowym Biennale Architektury Krajobrazu w Barcelonie 2012,2014,2016 2018 2020

Inincjatorka i kuratorka dwóch edycji międzynarodowej wystawy Contemporary Landscape Architecture of Visegrad Countries 2012, 2015, oraz podróżujacej wystawy IFLA Europe Exhibition 2018, która wciąż jest wystawiana w Europie i już odwiedziła 15 krajów. 

Autorka tekstów i projektów publikowanych w magazynie  Architektura Murator

Od 2016 roku prowadzi bloga o architekturze krajobrazu zonzo

Prywatnie:
Mama Kaliny, Kacpra i Maurycego, żona Marcina Bratańca  też architekta

Hobby: podróże,  szkice z podróży,

BLOG
LinkedIn
Researchgate
Orcid


Wywiady:

Jak powstawał „Kamień”. Architektura, która cieszy oko  
Podcast POLITYKI

PUBLIKACJE

PROJEKTY