DR INŻ. PRZEMYSŁAW KOWALSKI


Rocznik 1973, jestem absolwentem Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy). Prowadzę zajęcia dla studentów I i II stopnia kierunku Architektura Krajobrazu z przedmiotów: Szata Roślinna (rośliny zielne) - wykłady i ćwiczenia, Zasady Projektowania Architektury Krajobrazu, Projektowanie Zintegrowane "Założenie w krajobrazie otwartym", również w j. angielskim dla studentów programu Erasmus+. Dla studentów kierunku Architektura (Master in English) prowadzę wykłady z przedmiotu Landscape Architecture. Jestem także promotorem prac inżynierskich oraz promotorem pomocniczym dyplomów magisterskich.

W pracy badawczej zajmuję się zasadami kształtowania i oceny systemów Zielonej Infrastruktury oraz badaniem wpływu kolarstwa górskiego na krajobraz i ekosystemy.

Nawiązałem współpracę i doprowadziłem do podpisania umowy pomiędzy Politechniką Krakowską i HTW w Dreźnie w ramach programu Erasmus. Jestem współorganizatorem i uczestnikiem 8 edycji studenckich warsztatów projektowych, które miały miejsce w latach 2004-2017 w miastach niemieckich i polskich.

W kadencji 2001-2004 zasiadałem w Komisji Opieki nad Zabytkami Zarządu Głównego PTTK. Jako sygnatariusz deklaracji założycielskiej Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK), od 2011 roku pełnię funkcję prezesa Zarządu Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia.

Równolegle z pracą na uczelni rozwijam własną działalność związaną z projektowaniem terenów zieleni. Jestem autorem i współautorem licznych opracowań inwentaryzacyjnych zieleni, projektów założeń parkowych, ogrodów rezydencjonalnych oraz zieleni w przestrzeniach publicznych, zarówno w pracy indywidualnej, jak i na zlecenie biur architektonicznych. Współpracuję między innymi ze studiami: Ingarden&Evỳ, Studio Archi5, Prochem S.A., Arup.

Zainteresowania poza zawodowe: sport (kolarstwo górskie, narciarstwo alpejskie, bieganie), turystyka krajoznawcza, fotografia, motoryzacja.

PUBLIKACJE

 

 

Krajobrazy kulturowe, historia sztuki ogrodowej:

 • Kowalski P., 2008, Materiały źródłowe w badaniach zabytkowych założeń ogrodowych [w:] Przestrzeń i Forma, 10/2008, 75-82.
 • Kowalski, P., 2013, Kształtowanie wartości kulturowych i przyrodniczych szlacheckich majątków ziemskich w dawnej Polsce [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury o/PAN w Krakowie, Tom XLI, Kraków, ss. 141-179.
 • Kowalski P., Zieliński M., 2013, Krajobrazowe wskaźniki źródeł [w:] Przestrzeń i Forma P i F., Zeszyt 20, Wydawnictwo SFERA, Szczecin, s. 365-382.
 • Kosiński W., Kowalski P., Zieliński M., 2013, Źródła jako element krajobrazu – perspektywa architektury krajobrazu [w:]  J. Siwek, M. Baścik (red.). Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 231-263.
 • Moszkowicz Ł., Krzeptowska-Moszkowicz I., Kowalski P., 2013, Roślinność źródeł [w:]  J. Siwek, M. Baścik (red.). Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 127-144.

 

Zielona Infrastruktura:

 • Kowalski P., 2010, Zielona infrastruktura w miejskiej przestrzeni publicznej [w:] Czasopismo Techniczne, R. 107, z. 2-A, 247-253.
 • Kowalski P., 2011, Kształtowanie systemów zieleni na obszarach miejskich. Zielona infrastruktura w VIII dzielnicy Krakowa [w:] Przestrzeń i Forma, 15/2011, 353-366.
 • Kowalski P., 2013, Festiwale ogrodowe Gartenschau jako impuls dla aktywizacji małych miast niemieckich / Garden Festivals Gartenschau as an impulse for activation of small german cities [w:] Miasta małej i średniej wielkości. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Gliwice, s. 225-234.
 • Kowalski P., 2014, Green infrastructure as a multifunctional tool for shaping cities of the future / Zielona Infrastruktura jako wielofunkcyjne narzędzie kształtowania miast przyszłości [w:] Czasopismo Techniczne / Technical Transactions seria Architektura, nr 458, vol. 8. Kraków, s. 98-113.
 • Kowalski P., 2016, Znaczenie zielonej infrastruktury w układzie przestrzennym wielkich miast: lekcja Pekinu, Szanghaju i Shenzhen [w:] Zachariasz A., 2016 (red.) Geneza sztuki ogrodowej i współczesnego krajobrazu Chin, Monografia 526, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, ISSN 0860-097X, ss. 79-118.

 

Interakcje turystyki i krajobrazu:

 • Kowalski P., Tarajko-Kowalska J., 2008, Turystyka rowerowa i kolarstwo ekstremalne a ochrona i kształtowanie krajobrazu [w:] Nauka Przyroda Technologie, T2, Z4 2008, #49.
 • Tarajko-Kowalska J., Kowalski P., 2009, Ochrona krajobrazu w turystyce rowerowej [w:] Przestrzeń i Forma, 10/2008, 319-328.

Inne:

 • Kowalski, P., Moszkowicz, Ł., Krzeptowska-Moszkowicz, I., Tarajko-Kowalska, J., 2015, Szata roślinna dla architektów krajobrazu. Wybrane zagadnienia. Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska, Kraków, ss. 217.
 • Kowalski, P., 2015, Ochrona przyrody w architekturze krajobrazu [w:] Kosiński, W., 2015, Teoria i zasady projektowania architektury krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska, Kraków, 123-138.
PROJEKTY

Granty badawcze:

 

 • Kosiński W., Jeleński T., Byrski P., Kowalski P., Zrównoważony rozwój VIII Dzielnicy Krakowa. Aspekty krajobrazowe; projekt badawczy nr PB-1790/T02/2007/32 finansowany ze środków na naukę w latach 2007 – 2009; Projekt został opracowany w Instytucie Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej; Kraków, 2010
 • Siwek J., Baścik M., Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiP UJ, 2011-2013.

 

Prace zlecone w ramach Instytutu Architektury Krajobrazu:

 

 • Kosiński W., Byrski P., Kowalski P., Studium i projekt obszaru po wyrobisku kamieniołomu w Bodzowie, Wapienniki i Kamieniołomy Pychowickie Sp. Z O.O.; 12.2006 – 02.2007.
 • Kosiński W., Byrski P., Kowalski P., Projekt koncepcyjnego zagospodarowania terenu wyrobisk – własności „Wapienniki i Kamieniołomy Pychowickie Sp. z o.o.” , Wapienniki i Kamieniołomy Pychowickie Sp. Z O.O., 03.2007 – 05.2007.
 • Kosiński W., Byrski P., Kowalski P., Projekt budowlany rynku w Janowcu, Urząd Gminy w Janowcu, 04.2007 – 12.2007.
 • Tarajko-Kowalska J., Kowalski P., Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Ochotnica i Krościenko n/D – Koncepcja systemu ścieżek rowerowych dla gminy Ochotnica i Krościenko, projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leader+; 04.2007 – 12.2007.
 • Tarajko-Kowalska J., Kowalski P., Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Ochotnica i Krościenko n/D – projekt zagospodarowania parku w Krościenku, projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leader+; 04.2007 – 08.2007.
 • Kowalski P., Zalecenia zagospodarowania terenu i projektu zieleni wokół budynków energooszczędnych, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, 10.2014 – 12.2014.

 

PRACE WYKONANE W RAMACH WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI:

Wybrane projekty zagospodarowania terenu:

 

 • Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy: Wójtowicz T., Mielnik R., Kowalski P., Projekt zagospodarowania i ogrodzenia terenu MOW w Mszanie Dolnej, w ramach Pracowni Projektowej Park-M, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mszanie Dolnej, 08.2010 – 12.2010.
 • Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy: Kowalski P., Tarajko-Kowalska J., Byrski P., Wykonanie prac naprawczych na terenie Parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym   w Młoszowej zaużytkowanym pod boisko trawiaste do piłki nożnej, Gmina Trzebinia – Urząd Miasta w Trzebini, 04.2013 – 06.2013.
 • Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy: Kowalski P., Tarajko-Kowalska J., Burda Ł., Kowal M., "Budowa Przystanku Szymbark jako miejsca rekreacyjnego w ramach pętli tematycznej Bitwa Gorlicka” w ramach projektu pn. „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I", Starostwo Powiatowe w Gorlicach, 03.2014 – 06.2014.
 • Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy: Kowalski P., Tarajko-Kowalska J., Burda Ł., Kowal M., Projekt altany wypoczynkowej w Tylmanowej, Urząd Gminy Ochotnica Górna, 08.2015 – 11.2015.
 • Koncepcja programowo-przestrzenna: Kowalski P., Tarajko-Kowalska J., Nowicki M., Burda Ł., Kowal M., Cygankiewicz I., Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu sołectwa Ochotnica Górna, Gmina Ochotnica Górna, 07.2015 – 12.2015.
 • Koncepcja programowo-przestrzenna: Kowalski P., Burda Ł., Kowal M., Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. St. Wyspiańskiego w Żabnie, Urząd Gminy w Żabnie, 08.2015 – 10.2015.
 • Koncepcja programowo-przestrzenna: Langer E., Łyziak-Dyga P., Kowalski P., Grzybowski M., Nowicki M., Rewitalizacja parku dworskiego przy Dworze Czeczów w Krakowie-Bieżanowie, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, 08.2017 – 12.2017.

 

 

Wybrane projekty zieleni:

 

 • Kowalski P., Kocieniewski J., Renowacja deptaku w miejscowości uzdrowiskowej Krynicy-Zdroju, w ramach Pracowni Projektowej Park-M, Gmina Krynica-Zdrój, 08.2010 – 06.2011.
 • Kowalski P., Tarajko-Kowalska J., Kowalski M., Budowa Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 02.2011 - 04.2011.
 • Kowalski P., Burda Ł., Kowal M., Budowa budynku biurowego G8 w zespole budynków zakładu produkcji wyrobów tytoniowych Philip Morris Polska, Ove Arup & Partners International Limited, 09.2013 – 04.2014.
 • Kowalski P., Tarajko-Kowalska J., Burda Ł., Kowal M., Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na cele biurowo-usługowe z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, teletechniczną, gazową, c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjną i deszczową), przebudową przyłączy (telekomunikacyjnego, gazowego, wodociągowego, kanalizacji deszczowej), budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, wraz z przebudową istniejącego zjazdu, budową miejsc postojowych, wiaty gospodarczej, pylonu, ogrodzenia, z zagospodarowaniem terenu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., 03.2014 – 02.2015.
 • Kowalski P., Tarajko-Kowalska J., Burda Ł., Kowal M.,  Dokumentacja dla projektu Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - projekt wykonawczy zagospodarowania wzgórza staromiejskiego wraz z kładką pieszo-rowerową z zapory na wzgórze starego miasta, Ove Arup & Partners International Limited, 03.2015 – 09.2015.
 • Kowalski P., Tarajko-Kowalska J., Burda Ł., Kowal M.,  Budowa Pawilonu nr 5 w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Krakowie przy ul. Wielickiej 267, Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach Sp.J., 10.2015 – 06.2016.
 • Kowalski P., Tarajko-Kowalska J., Burda Ł., Kowal M., Grzybowski M, Zagospodarowanie zabytkowego parku dworskiego hrabiów Wodzickich w Porębie Wielkiej w zakresie ukształtowania kompozycji i doboru gatunków w jego części dotyczącej tzw. "ogrodu gorczańskiego", Gorczański Park Narodowy, 04.2017 – 06.2017

 

Konkursy:

 

 • Kowalski P., Tarajko-Kowalska J., Kowalski M., Burda Ł., Kowal M., Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu, Miasto Toruń, 06.2015.
 • Kowalski P., Nowicki M., Grzybowski M., Zieliński M., Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego, Miasto Gorzów Wielkopolski, 10.2016. II nagroda.