KIEROWNIK ZAKŁADU DR HAB. INŻ. ARCH. KATARZYNA ŁAKOMY


Architekt, profesor PK, dr hab. w dziedzinie: nauki techniczne, w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, specjalności: historia architektury i urbanistyki oraz ochrona i konserwacji zabytków. Pochodząca z Katowic, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej (2003), a następnie studiów podyplomowych z zakresu Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej (2004).

Od roku 2005 zatrudniona w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych, Instytutu Architektury Krajobrazu, Politechniki Krakowskiej, od 2009 na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego, od roku 2018 profesora PK. Koordynator oraz prowadząca wykłady i zajęcia z Projektowania zintegrowanego (st. I, rok II, sem. 4), Urządzania i pielęgnowania krajobrazu (st. I, rok II, sem. 3 i 4), fakultetu: Projektowanie cmentarzy (st. II, rok I, sem. II), promotorka prac dyplomowych magisterskich oraz promotorka prac dyplomowych inżynierskich.

Organizator lub współorganizator warsztatów (m.in.: Oswajanie miasta oraz FotoKrajObraz), konkursów, wystaw prac studenckich i innych.

Dziekan ds. studenckich na kadencję 2016-2020.

Od 2008 roku członek Rady Programowej konferencji naukowej z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej (główny organizator: prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych IAK PK), od roku 2011 członek Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu oraz Sekcji Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie.

Autor lub współautorka licznych prac badawczych i projektowych z zakresu architektury, sztuki ogrodowej i ochrony krajobrazu oraz grafiki użytkowej. Autorka ponad 40 artykułów naukowych, redaktorka monografii naukowych, autorka 2 monografii naukowych na temat architektury i urbanistyki Górnego Śląska.

Główne kierunki działań naukowych i badawczych: historia architektury, urbanistyki i sztuki ogrodowej, w szczególności architektura willowa oraz krajobraz przemysłowy (głównie obszaru Górnego Śląska), współczesne zagrożenia zieleni, przeobrażenia krajobrazów, fotografia archiwalna i krajobrazowa.