DR HAB. INŻ. ARCH., PROF. PK KATARZYNA ŁAKOMY


Architekt, profesor PK, dr hab. w dziedzinie: nauki techniczne, w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, specjalności: historia architektury i urbanistyki oraz ochrona i konserwacji zabytków. Pochodząca z Katowic, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej (2003), a następnie studiów podyplomowych z zakresu Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej (2004).

Od roku 2005 zatrudniona w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych, Instytutu Architektury Krajobrazu, Politechniki Krakowskiej, od 2009 na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego, od roku 2018 profesora PK. Koordynator oraz prowadząca wykłady i zajęcia z Projektowania zintegrowanego (st. I, rok II, sem. 4), Historii sztuki  (st. I, rok 1, sem. 1), Historii sztuki ogrodowej I (st I, rok 1, sem.2), fakultetu: Projektowanie cmentarzy (st. II, rok I, sem. 2), Historia sztuki i wzornictwa (kierunek: Inżynieria wzornictwa przemysłowego, WM PK, st.I, rok I, sem 1), promotorka prac dyplomowych inżynierskich, magisterskich, doktorskich. Od lipca 2021 - Wicedyrektor Programu Architektura Krajobrazu oraz Członek Komitetu Akademickiego Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej (ISE) przy Tianjin Chengjian University.

Organizator lub współorganizator warsztatów (m.in.: Oswajanie miasta oraz FotoKrajObraz), konkursów, wystaw prac studenckich i innych.

Prodziekan ds. studenckich na kadencję 2016-2020.

Od 2008 roku członek Rady Programowej konferencji naukowej z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej (główny organizator: prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, od roku  2013 dr inż arch. Katarzyna Hodor - Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych IAK PK), od roku 2011 członek Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (od 2016 roku – wiceprezes oddziału małopolskiego), od roku 2012 – członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki o/górnośląski, od 2019 roku członek Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie.

Autor lub współautorka licznych prac badawczych i projektowych z zakresu architektury, sztuki ogrodowej i ochrony krajobrazu oraz grafiki użytkowej. Autorka ponad 40 artykułów naukowych, redaktorka monografii naukowych, autorka 2 monografii naukowych na temat architektury i urbanistyki Górnego Śląska.

Głównie kierunki działań naukowych: układy rezydencjonalno-parkowe, architektura willowa oraz krajobraz przemysłowy (głównie obszaru Górnego Śląska), współczesne zagrożenia zieleni, przeobrażenia przestrzeni, fotografia archiwalna i krajobrazowa.

PUBLIKACJE