MGR INŻ. ARCH. KRAJOBR. KAROLINA PORADA


Zatrudniona jako asystent naukowo – dydaktyczny od 2015 roku. Prowadzi badania naukowe poruszające tematykę powiązań architektury krajobrazu ze sztukami pięknymi.

 

Jest absolwentką  kierunku Architektura Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej, na ostatnim roku studiów odbyła również staż asystencki w Zakładzie Kompozycji i Planowania Krajobrazu (A-82), gdzie obecnie pracuje. W 2017 roku otworzyła przewód pracy doktorskiej pt. Sztuka krajobrazu po sztuce ziemi. Awangarda architektury krajobrazu a przemiany w projektowaniu przestrzeni publicznych od lat 80-tych XX wieku do 2016 r. W badaniach koncentruje się głównie na  przypadkach stosowania form ziemnych i instalacji artystycznych w architekturze krajobrazu, a także takich zjawiskach jak street art, environmental art i site-specific oraz ich wpływu na przestrzeń publiczną.

 

Ukończyła również liczne kursy i studia podyplomowe, w tym:

  • Studia Podyplomowe z zakresu grafiki reklaomwej i prasowej (WSE w Krakowie)
  • Studium Pedagogiczne dla Asystentów i Doktorantów (Politechnika Krakowska)
  • Studia Podyplomowe – Planowanie Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna
PUBLIKACJE

Obszar swoich badań koncentruje głównie wokół wzajemnych relacji architektury krajobrazu i sztuk pięknych, a także możliwości sklasyfikowania współczesnej awangardy architektury krajobrazu istniejącej obok głównych nurtów w projektowaniu przestrzeni publicznych. W publikacjach porusza takie tematy jak stosowanie form ziemnych i instalacji artystycznych w architekturze krajobrazu, a także takich zjawiskach jak street art, environmental art i site-specific oraz ich wpływu na przestrzeń publiczną. 

 

Publikacje:

  • Kopce w krajobrazie Krakowa i okolic //  Topiarius : studia krajobrazowe [online]. – 2016
  • Projekt scalenia Starego Podgórza i Zabłocia w Krakowie = Cracow's old Podgórze and Zabłocie merging project / Karolina Porada, Weronika Galcak // W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych : praca zbiorowa. T. 8. – Katowice : Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, 2016
  • Znaczenie wielkogabarytowych obiektów sztuki ulicy (street art) dla obrazu miasta na przykładzie analizy murali w Krakowie = The importance of large scale street art objects for the image of the city with regard to analysis of wall painting in Cracow // Topiarius : studia krajobrazowe [online]. – 2016
  • The contemporary significance of the Oliwa Park and determination of its value as a work of garden art  (Współczesne znaczenie Parku Oliwskiego oraz określenie jego wartości jako dzieła ogrodowego) // Technical Transactions. Architecture = Czasopismo Techniczne. Architektura [online]. – 2014,
PROJEKTY

Jest autorką lub współautorką licznych projektów z zakresu architektury krajobrazu w zakresie których można wymienić:
- projekt zagospodarowania terenu przy Stawie Płaszowskim w Krakowie,
- liczne projekty ogrodów przydomowych,
- liczne projekty zieleni w przestrzeniach miejskich.

Posiada również sukcesy w konkursach architektoniczno-krajobrazowych:

 

2017 r. Projekt wyróżniony w międzynarodowym konkursie na koncecpję insalacji artystycznej w Ghanie;
2016 r. Projekt zagospodarowania terenu przy Stawie Płaszowskim – I miejsce w ogólnopolskim konkursie;
2016 r. Koncepcja projektowa budynku usługowego z sąsiadującym terenem zieleni w rejonie ulic: Grunwaldzka – Józefa Sowińskiego – Księżycowa w Poznaniu (Gospoda Targowa)” – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie;
2015 r. Konkurs dla młodych pracowników nauki REVITARE, nagroda główna za pracę: Projekt scalenia Starego Podgórza i Zabłocia w Krakowie;
2015 r. II nagroda w konkursie architektoniczno - krajobrazowym na koncepcję parku „Białe Morza” w Krakowie z miasteczkiem namiotowym na Światowe Dni Młodzieży 2016;
2014 r. Wyróżnienie za projekt w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół zamku w Janowie Podlaskim.