DR INŻ. ARCH. JOANNA SZWED


Ukończyła studia magisterskie na kierunku Architektura Krajobrazu (2008) oraz Architektura i Urbanistyka (2011) na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W roku 2010 rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku Planowanie Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna WA PK. Od 2009 roku pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu w Zakładzie Kompozycji i Planowania Krajobrazu (A-8). Prowadzi zajęcia z przedmiotu Projektowanie Zintegrowane na studiach I i II stopnia. W pracy naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu oświetlenia i iluminacji krajobrazu miejskiego.

Ponadto:

  • Od 2015 roku członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WA PK,
  • Organizator corocznych warsztatów terenowych dla studentów Architektury Krajobrazu | m.in. w Pradze, Berlinie i Budapeszcie|,
  • Opiekun wakacyjnych praktyk studenckich WA PK,
  • Tutor warsztatów partycypacyjnych w Krakowie,
  • Projektant przestrzeni prywatnych i publicznych w kraju i za granicą.

Nagrody:

  • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne, za całokształt dorobku, oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej”. Nagroda zespołowa dla Zachariasz A., Sykta I., Szwed J., Kozak M., Warszawa 2016.