Marta Szar i Tomasz Jaróg finalistami konkursu Vectorworks 2022

Opublikowano 12/09/2022 o 21:40


W tym samym konkursie o stypendium Vectorworks 2022 w finale doceniono projekt "Fortress park" Marty Szar i Tomasza Jaroga. Został on wykonany na semestrze 7 pod kierunkiem: Prof. dr hab. inż. arch.Zbigniewa Myczkowskiego, dr hab. inż. arch. Jadwigi Środulskiej - Wielgus, Prof. PK, dr inż. arch. Wojciecha Rymsza - Mazur, Prof. PK i dr inż. arch. Krzysztofa Wielgusa.


Opis autorski: Na terenie współczesnych miast wciąż wiele terenów pozostaje niezagospodarowamych i zaniedbanych, wiele z nich ma za sobą ciekawą historię. Obszar Podgórskich Krzemionek stanowi niezwykle interesujący kompleks zieleni, obfity w zróżnicowaną florę i charakteryzujący się wyjątkowym ukształtowaniem terenu z pozostałościami fortyfikacji Twierdzy Kraków. Obecnie zaniedbany i pozostawiony w naturalnej formie stanowi obszar nieużytku miejskiego, który cieszy się powodzeniem wśród mieszkańców. Warto zastanowić się nad przyszłością tego miejsca. W pracy projektowej podjęliśmy próbę przeanalizowania tego zróżnicowanego pod wieloma aspektami miejsca oraz wykonaliśmy studium architektoniczno-krajobrazowe. Na podstawie wielowątkowych analiz, studium oraz waloryzacji opracowaliśmy koncepcję parku fortecznego - miejsca, które łączy historię oraz naturę. Podzieliliśmy obszar na cztery główne strefy funkcjonalne - edukacyjną z parkiem doświadczeń i ścieżką sensoryczną, rekreacyjną z polami piknikowymi, widokową z tarasem obserwacyjnym oraz naturalną ze strefą “pod bastionem” pośród wysokich drzew. Zróżnicowany program funkcjonalny został uporządkowany zgeometryzowanym układem ścieżek, który wraz z dobranymi materiałami oraz projektowanymi roślinami nawiązuje do historii miejsca. Warto wykorzystywać potencjał podobnych miejsc na terenie współczesnych miastach i chronić je przed degradacją i zapomnieniem. Kreowanie wartościowych przestrzeni publicznych pozytywnie wpływa na funkcjonowanie miasta na wielu płaszczyznach i sprzyja ich rozwojowi.