Główna nagroda w miedzynarodowym konkursie Vectorworks 2022 dla Marty Szar

Opublikowano 12/09/2022 o 21:24


Co roku Vectorworks organizuje konkurs o Stypendium dla studentów. Mogą ubiegać się o nie studenci oraz niedawni absolwenci kierunków z zakresu architektury, architektury krajobrazu, technik scenicznych i projektowania wnętrz. Nagrodzony zostaje laureat jak również uczelnia. W tym roku zwyciężczynią w kategorii architektura krajobrazu została Marta Szar studentka kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Przedstawiła projekt "Park deszczowy". Projekt został wykonany na 5 semestrze pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Anny Staniewskiej i mgr arch. krajobr. Jacka Konopackiego. .


Autorski opis pracy: Park Deszczowy to próba zdefiniowania na nowo zapomnianego nieużytku ekologicznego. Wyzwaniem było zaprojektowanie struktury, która nie wpłynie negatywnie na istniejący ekosystem a jedynie wykorzysta jego potencjał. Głównym celem było zaproponowanie koncepcji miejskiej przestrzeni parkowej, która będzie wypadkową terenu rekreacyjnego i ostoi przyrody z dzikimi enklawami. Obszar został podzielony na dwie główne strefy funkcjonalne – miejską, która pozostaje w relacji z sąsiadującymi zabudowaniami usługowymi oraz dziką, gdzie odwiedzający jest jedynie gościem i z ukrycia może obserwować naturę.