Nasza absolwentka mgr inż. arch. kraj. Klaudia Małyjurek ponownie nagrodzona za dyplom inżynierski pt. Park Łokietka

Opublikowano 05/09/2022 o 21:22


Gratulujemy II Nagrody ex aequo w V edycji Konkursu o nagrodę Instytutu Metropolitalnego za najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej lub metropolitalnej w kategorii prace licencjackie / inżynierskie !!!


Z satysfakcją przypominamy pracę dyplomową inżynierską pt. „Park Łokietka – projekt zagospodarowania parku publicznego przy ul. Władysława Łokietka w Krakowie” wykonaną przez Klaudię Małyjurek pod opieką promotorską dr inż. arch. Izabeli Sykty.

Praca uznana w 2021 roku w Ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu SPAK za najlepszą dyplomową pracę inżynierską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2019/2020 http://www.architektura-krajobrazu.pk.edu.pl/news/270

została ponownie nagrodzona – tym razem II Nagrodą ex aequo przyznaną w 2021 roku przez Instytut Metropolitalny za najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej lub metropolitalnej. https://im.edu.pl/konkurs/wyniki-2/ https://www.facebook.com/InstytutMetropolitalny/posts/4942392412481957

 

Instytut Metropolitalny to obywatelski think tank specjalizujący się w problematyce wielkomiejskiej, zagadnieniach ustroju samorządu terytorialnego i metropolii, miejskiej demokracji i partycypacji społecznej, polityki rozwoju i planowania przestrzennego, rewitalizacji oraz organizacji transportu i mobilności.

Nagroda Instytutu Metropolitalnego – przyznana dla projektu architektoniczno-krajobrazowego parku miejskiego, chroniącego  dzikość „czwartej przyrody” na terenie po-kolejowego nieużytku urbanistycznego –  jest wielkim zaskoczeniem . Świadczy o tym, że projekty pro-środowiskowe, które podejmują dyplomanci Architektury krajobrazu na WAPK – poruszające zagadnienia z zakresu ekologii miasta, Nbs (nature based solutions), błękitno-zielonej infrastruktury, łagodzenia skutków zmian klimatu i wielu innych – są coraz powszechniej dostrzegane i doceniane w różnych gremiach.

Z wielką dumą gratulujemy Autorce projektu „Park Łokietka” – Klaudii Małyjurek i Promotorce – Izabeli Sykcie!!!