NAGRODA GENERALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW DLA NASZEJ ABSOLWENTKI

Opublikowano 02/18/2022 o 16:57


W konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków RP oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Skrzypek została jedną z laureatek w kategorii praca magisterska. Komisja nagrodziła jej dyplom pt. „Rewitalizacja obszaru dawnych klinik w dzielnicy Wesoła w Krakowie” (promotor: dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK; współpromotor: dr inż. arch. kraj. Miłosz Zieliński). Gratulacje dla Aleksandry oraz dla Promotorów!


Praca dotyka bardzo aktualnego w Krakowie zagadnienia jakim jest zagospodarowanie terenu po dawnych klinikach na fragmencie dawnej dzielnicy Wesoła. Autorka prezentuje interesujące podejście przedstawiając pracę mieszczącą się zakresie urbanistyki krajobrazowej. Analizuje ona uwarunkowania przestrzenne i funkcjonalne, historyczne i przyrodnicze a także krajobrazowe i społeczne. Szczególny nacisk kładzie jednak na potrzeby społeczne wyrażone podczas ogólnomiejskich konsultacji publicznych oraz konieczność dostosowania ich do wymogów lokalnego prawa. Istotnym elementem pracy jest analiza krajobrazu miejskiego z uwzględnieniem skutków realizacji inwestycji zgodnych z MPZP.

W części projektowej Autorka przedstawia koncepcję nowoczesnej przestrzeni publicznej, która oferując współczesne rozwiązania proekologiczne odpowiada także na potrzeby zachowania i wyeksponowania zabytków przeszłości.
Proponowane rozwiązania projektowe zakładają powstanie w miejscu parkingów placu reprezentacyjnego, gdzie organizowane będą wydarzenia kulturalne. Lądowisko helikopterów przekształcono w ogród inspirowany renesansowym, ale z wykorzystaniem rozwiązań współczesnych i ekologicznych (ogrody sensoryczne i deszczowe). Zaprojektowano również ogólnodostępne tereny sportowe (przy dawnym budynku psychiatrii). Zaproponowano uspokojenie ruchu, wprowadzono woonerfy. Przywrócono tradycję i genius loci ogrodów przeznaczonych do rozrywki i przyjemności wpisaną w tradycję Wesołej. Atrakcyjny jest detal w postaci ogrodu kwaterowego inspirowanego renesansowymi rozwiązaniami.