Sukces dyplomantki Anety Majkowskiej w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską

Opublikowano 10/07/2021 o 20:33


W konkursie SPAK w kategorii na najlepszą pracę dyplomową magisterką wykonaną w 2020 r. również zwyciężył projekt naszej dyplomantki. Laureatką konkursu została pani Aneta Majkowska przedstawiając pracę "Zielono-błękitna infrastruktura wzdłuż trasy pychowickiej". Projekt został wykonany pod opieka promotora prof. dr hab. inż arch. Agaty Zachariasz, a konsultowli go: dr inż. arch. krajobr. Wojciech Bobek i dr inż. arch. Jan Łaś, recenzentką pracy była dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska -Wielgus, Prof. PK. Serdecznie gratulujemy :)


Z opisu autorskiego: "W pracy przedstawiono projekt zagospodarowania obszaru, obecnie stanowiącego rezerwę terenu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa, przeznaczoną pod Kanał Krakowski. Obszar zlokalizowany jest na terenie miasta Krakowa w dzielnicy VIII Dębniki, obejmuje fragment nadbrzeża rzeki Wilgi, obszar ogrodów działkowych Ludwinów, nieużytki leżące obok zalewu Zakrzówek oraz tereny leśne biegnące wzdłuż ulicy Norymberskiej. Teren objęty opracowaniem posiada wysokie walory przyrodnicze, widokowe oraz inwestycyjne w jego wschodniej części planowany jest fragment nowo powstałej III obwodnicy Krakowa o nazwie trasa Pychowicka. Obecnie obszar projektu nie posiada żadnych udogodnień związanych z jego udostępnieniem mieszkańcom Krakowa, większość terenu jest zaniedbana oraz nieskomunikowana z istniejącym systemem zieleni Krakowa oraz trasami rowerowymi. Ze względu na dużą wartość przyrodniczą terenu, jednym z głównych celów projektu jest ochrona korytarzy ekologicznych oraz umożliwienie swobodnego przemieszczania się zwierząt na terenach miejskich, w tym przypadku na obszarze nowo powstałej inwestycji trasy Pychowickiej [...]

Projekt przewiduje wykonanie kompleksowego zagospodarowania terenu w tym stworzenie Parku Ludwinów we wschodniej części terenu, wykonanie ogrodu społecznego ze strefą warsztatową oraz placem zabaw, wykonanie ścieżek rekreacyjno-edukacyjnych wraz z trasami rowerowymi wpisanymi w istniejący system komunikacji rowerowej oraz zagospodarowanie brzegu istniejącego na obszarze ogrodów działkowych stawu. Wykonanie punktów widokowo-obserwacyjnych w centralnej części założenia, strefy sportowej z torem rolkowo-rowerowym oraz zielonego mostu, umożliwiającego swobodne przejście zwierzynie nad projektowanym fragmentem obwodnicy. Na całości terenu zaprojektowany został nowy układ ścieżek pieszych dostosowanych do osób niepełnosprawnych. [...]

Elementem rozwiązywanym w projekcie jako detal został Park Ludwinów, obejmujący strefę rekreacyjno-wypoczynkową z siłownią zewnętrzną, przestrzenią gastronomiczną, czytelnią oraz parkiem dla psów. Jako element techniczny wykonany został projekt punktów widokowych, stanowiących również punkty obserwacji ptaków. W celu zrozumienie zamysłu projektu wykonane zostały poglądowe wizualizacje wybranych fragmentów."