Sukces dyplomantki Klaudii Małyjurek w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę inżynierską

Opublikowano 10/07/2021 o 18:58


W tegorocznym konkursie Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK) w kategorii praca inżynierska wykonana w 2020 r. laury zdobyła nasza absolwentka: pani Klaudia Małyjurek. Praca dyplomowa zatytułowana "Park Łokietka - Projekt parku publicznego przy ul. Władysława Łokietka w Krakowie została wykonana pod kierunkiem dr inż. arch. Izabeli Sykty, prof. PK, konsultantami byli: dr inż. arch. Jan Łaś i mgr inż. Katarzyna Fabijanowska.. Bardzo się cieszymy się z tego sukcesu i serdecznie gratulujemy.


Z autorskiego opisu pracy: Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu położonego w Krakowie w dzielnicy V Krowodrza okolonego ulicami Władysława Łokietka, Składową oraz Oboźną na cele parku publicznego o nazwie „Park Łokietka”. Celem projektu jest funkcjonalne zagospodarowanie terenu zieleni dotychczas niedostępnego dla okolicznych mieszkańców, zapewniające realizację potrzeb wypoczynku, rekreacji, kontaktu z przyrodą oraz edukacji. Prace projektowe poprzedziły badania studialne uwzględniające uwarunkowania historyczne, kulturowe, przyrodnicze, planistyczne i krajobrazowe.

Wpisując się w plany władz miejskich i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, opracowano koncepcję „Parku Łokietka” jako ogólnodostępnego „dzikiego” parku o naturalistycznym charakterze – enklawy zieleni skontrastowanej z wysoką intensywnością otaczającej zabudowy. Projektowany park ma być odpowiedzią na potrzeby rekreacji i wypoczynku w otoczeniu przyrody dla wciąż rosnącej populacji tego obszaru miasta, w tym głównie zasiedlających nowe osiedla rodzin z dziećmi oraz stałych mieszkańców, wśród których przeważają osoby starsze. Zaproponowano pozostawienie większości istniejącego drzewostanu, zachowanie jak najbardziej naturalnego charakteru terenu i roślinności. Pozwoli to dodatkowo na wykorzystanie tego terenu dla celów edukacji ekologicznej. W parku zaprojektowano ścieżkę edukacyjną, zapoznającą użytkowników z aspektami przyrodniczymi i środowiskowymi, a także historią miejsca związaną z postacią króla Władysława Łokietka.

Park Łokietka – wpisany w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łobzów – Rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej” oraz z niecierpliwością oczekiwany przez okolicznych mieszkańców – powstanie na terenie okolonym ulicami Władysława Łokietka, Oboźną i Składową na krakowskiej Krowodrzy w perspektywie kilku najbliższych lat. Przedstawiona tu propozycja to „dziki” i zarazem „urządzony” park – eksponujący wzniosłość i dzikość przyrody na tle intensywnie zurbanizowanego środowiska miasta, a jednocześnie zaprojektowany uniwersalnie i wyposażony w infrastrukturę parkową, odpowiadającą na potrzeby współczesnych użytkowników. Park ma być dostępny i atrakcyjny dla osób w różnym wieku, w tym z dysfunkcjami ruchowymi, a także dla zwierząt – zarówno psów, jak i ptaków oraz małych zwierząt parkowych, np. wiewiórek. Przyrodnicza „dzikość” parku, stanowiąca o jego atrakcyjności dla „mieszczuchów”, a także historia i legendy związane z osobą patrona parku – królem Władysławem Łokietkiem, stały się osnową scenariusza ścieżki edukacyjnej historyczno-przyrodniczej przeprowadzonej przez park.