WYNIKI KONKURSU PROJEKTOWEGO - "Zielony Trójkąt"

Opublikowano 05/20/2019 o 10:42


W piątek 17 maja 2019 roku ogłoszono wyniki konkursu projektowego dla naszych studentów! 1 nagrodę w konkursie ogłoszonym przez Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Architektury Krajobrazu pod hasłem:,,Tereny zieleni rekreacyjnej i tereny zieleni biocenotycznej – łączenie funkcji – architektura ogrodowa, ogród naukowo-dydaktyczny, rekreacja tradycyjna, rekreacja kontemplacyjna, więzi i relacje społeczności akademickiej Kampusu UJ w przestrzeni zieleni" otrzymały studentki 6 semestru Architektury krajobrazu WA PK Monika Prokopiuk i Aleksandra Paszkowska. Serdecznie gratulujemy!


Ogłoszenie wyników miało miejsce na Uniwersytecie Jagiellońskim, w holu Wydziału Biologii UJ i było jednocześnie otwarciem wystawy wszystkich prac nadesłanych na konkurs.

Werdykt Jury ogłosiła Profesor Krystyna Pawłowska.

Pierwszą nagrodę w wysokości 2 000 (dwa tysiące) złotych brutto – przyznano pracy oznaczonej numerem identyfikacyjnym 246P7, zespołowi projektowemu w składzie:
Monika Prokopiuk i Aleksandra Paszkowska

Opinia Jury o pracy:
"Zdaniem Jury projekt ten najlepiej spełnia wymagania określone warunkami konkursu. Układ funkcjonalny i komunikacyjny jest  właściwie dobrany do skali założenia oraz jest ekonomiczny w wykonaniu i późniejszym utrzymaniu. Największą  zaletą  projektu jest zastosowanie samych naturalnych materiałów przy  całkowitej rezygnacji z betonu i innych powierzchni utwardzonych. Stwarza to  optymalne warunki do rozwoju funkcji przyrodniczych  przewidzianych  w postaci różnorodnych  zbiorowisk łąkowych charakterystycznych  dla  otoczenia  Kampusu, oraz przewiduje funkcjonalne  zaaranżowanie  przestrzeni na potrzeby różnych grup użytkowników ( miejsce spotkań, elementy edukacyjne). Proste i naturalne  materiały, z których  zaprojektowano elementy małej architektury mogą  przyczynić się do  szybkiej realizacji projektu. Ponadto projekt daje możliwość wprowadzenia  uzupełnień na etapie  wykonawczym   bez szkody dla  głównej  idei projektu."

 

Drugą nagrodę, czyli 1 000 (tysiąc) złotych brutto, przyznano pracy oznaczonej numerem identyfikacyjnym K0802, którą przygotował  zespół projektowy w składzie:

Aneta Majkowska, Joanna Tańska i Karolina Stachura.

Z opinii Jury: 

"Dobrze dostosowany do skali założenia układ funkcjonalny i komunikacyjny przewidujący sporą ilość nasadzonych drzew oraz czytelne schematy i estetyczna forma graficzna opracowania. W projekcie dość dobrze ukazano funkcję biocenotyczną i przewidziano hotele dla owadów, ale przyrodniczy aspekt nie jest pierwszoplanowy. Na uznanie zasługuje oryginalny pomysł ekspozycji geologicznej oraz ciekawe elementy projektów małej architektury, choć jej forma jest dyskusyjna a jej utrzymanie i wykonanie  kosztowne."

 

Trzeciej nagrody nie przyznano.

Wystawę wszystkich prac nadesłanych na konkurs na zagospodarowanie "Zielonego Trójkąta" można oglądać w holu Wydziału Biologii UJ do końca bieżącego miesiąca.

Z pełnym protokołem jury można się zapoznać na stronie UJ:

https://tiny.pl/t9lv9

 

Relację fotograficzną z tego wydarzenia zamieszczono także na stronie inicjatywy Kampus +

https://www.facebook.com/kampusplusplus/