"Zielony Trójkąt" KONKURS PROJEKTOWY DLA STUDENTÓW

Opublikowano 03/08/2019 o 11:00


Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Politechniką Krakowską organizuje konkurs skierowany do studentów architektury krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania części terenu Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ w Krakowie pt. „Zielony trójkąt - Tereny zieleni rekreacyjnej i tereny zieleni biocenotycznej - łączenie funkcji - architektura ogrodowa, ogród naukowo-dydaktyczny, rekreacja tradycyjna, rekreacja kontemplacyjna, więzi i relacje społeczności akademickiej Kampusu UJ w przestrzeni zieleni”. w Konkursie przewidziane są nagrody pieniężne. Termin składania prac - 30.04.2019


 

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania dla koncepcji zagospodarowania części terenu (wraz z projektem nasadzeń) Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. Zakłada się, że nagrodzone prace będą istotnym elementem przyszłych działań na rzecz zagospodarowania przedmiotowego terenu.

 

W konkursie przewiduje się następujące nagrody pieniężne:

− pierwszą nagrodę w wysokości 2 000 (dwa tysiące) złotych brutto;

− drugą nagrodę w wysokości 1 000 (tysiąc) złotych brutto;

− trzecią nagrodę w wysokości 500 (pięćset) złotych brutto;

 

Harmonogram konkursu:

 

1. Termin wizji w terenie: 15. 03.2019 r. godzina 10:00, zbiórka przy portierni w budynku Centrum Badan Przyrodniczych przy                         ul. Gronostajowej 3

2. Termin nadsyłania drogą mailową pytań do regulaminu konkursu              15. 03.2019 r. do godziny 14:00

3. Termin publikacji odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu do 20.03.2019 r.

4. Termin składania prac konkursowych 30.04.2019 r. do godziny 15:00 w sekretariacie  Działu Administracji Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ

    ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, I piętro, pok.105.

5. Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej 17.05.2019 r.

REGULAMIN KONKURSU I WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY BIP UJ