Dyplom magisterski naszej absolwentki podwójnie nagrodzony!

Opublikowano 11/22/2018 o 12:36


Praca magisterska Pani Karoliny Kopryni zatytułowana „Rewaloryzacja miasta-ogrodu – szpital specjalistyczny im. Dr Józefa Babińskiego w Krakowie” przygotowana w naszym Instytucie pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. PK i dr inż. arch. Anny Staniewskiej otrzymała dwie znaczące nagrody.


W dniu 21 listopada ogłoszono wyniki Międzynarodowego Konkursu PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza. Dyplom Pani Karoliny otrzymał w nim I nagrodę w kategorii „Ochrona krajobrazu kulturowego, zabytkowych parków i ogrodów”

zobacz pełne wyniki konkursu

Miesiąc wcześniej - 19 października nasza absolwentka odebrała podczas uroczystej gali w sali obrad krakowskiego magistratu Nagrodę Miasta Krakowa w konkursie na najlepsze prace dyplomowe dotyczące naszego miasta obronione w 2017 roku.

Nagrodzona praca powstała w jubileuszowym roku funkcjonowania Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie-Kobierzynie podejmowała temat rewaloryzacji części zabytkowego założenia parkowego oraz projekt ogrodu terapeutycznego dla jednego z oddziałów szpitala. Projekt przygotowano we współpracy ze szpitalem i w oparciu o kwerendę w jego archiwum oraz o dogłębne analizy dokumentów strategicznych i planistycznych miasta.