Landscape Architecture as a Common Ground – IFLA Europe Exhibition 2018

Opublikowano 07/13/2018 o 12:37


Politechnika Krakowska jest partnerem międzynarodowego projektu IFLA Europe Exhibition 2018 Landscape architecture as a Common Ground. Wystawa zaprezentuje 61 projektów z 24 krajów stowarzyszonych w International Federation of Landscape Architects. Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi 7 września 2018 r. w Londynie w czasie walnego zebrania IFLA Europe. Studentki kierunku Architektura Krajobrazu WA PK: inż. arch. krajobr. Aleksandra Chmiel i inż. arch. krajobr. Marcelina Smolarczyk wraz z dr inż. arch. Miłoszem Zielińskim stanowią trzon komitetu organizacyjnego wystawy. Kuratorem i koordynatorem wystawy jest dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec pełniąca funkcję Sekretarza Generalnego IFLA Europe.http://iflaeurope.eu/ifla-europe-exhibition-2018-landscape-architecture-as-a-common-ground/


Landscape Architecture as a Common Ground – IFLA Europe Exhibition 2018

Politechnika Krakowska jest partnerem międzynarodowego projektu IFLA Europe Exhibition 2018 Landscape architecture as a Common Ground. Wystawa zaprezentuje 61 projektów z 24 krajów stowarzyszonych w International Federation of Landscape Architects. Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi 7 września 2018 r. w Londynie w czasie walnego zebrania IFLA Europe.

Celem wystawy jest prezentacja kolekcji projektów niemal wszystkich krajów członkowskich IFLA Europe w formie ekspozycji podróżującej. Ideą wystawy jest ukazanie roli architektów krajobrazu we współczesnym kształtowaniu przestrzeni. Krajobraz - środowisko pracy architektów krajobrazu rozumiane jest jako system, który w ciągłości opiera swoją siłę, bogactwo i zdolność do regeneracji. We współczesnym świecie jednym z głównych zadań architektury krajobrazu jest przywracanie tej ciągłości. Dotyczy to zarówno ponownego odkrycia zielonych połączeń, rekonstrukcji struktur wodnych, jak i korytarzy pieszych i rowerowych. Wystawa ukazuje wszelkiego rodzaju interwencje mające na celu pokonanie barier i przywrócenie płynności i spójności na wielu poziomach. Rozwiązania te przyjmują piękną formę architektoniczną i krajobrazową, a jej piękno wyrasta z funkcjonalnej i ekologicznej mądrości.

Projekt powstaje przy współpracy Instytutu Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz 24 stowarzyszeń zawodowych zrzeszonych w IFLA Europe.

Studentki kierunku Architektura Krajobrazu WA PK: inż. arch. krajobr. Aleksandra Chmiel i inż. arch. krajobr. Marcelina Smolarczyk wraz z dr inż. arch. Miłoszem Zielińskim stanowią trzon komitetu organizacyjnego wystawy. Kuratorem i koordynatorem wystawy jest dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec pełniąca funkcje Sekretarza Generalnego IFLA Europe.

Autorami oprawy graficznej są studenci ASP: Marta Gotfryd, Natalia Kubiela i Filip Bruchnalski pracujący pod kierownictwem prof. Michała Jandury.

 

Zespół roboczy IFLA Europe: Forczek-Brataniec Urszula (SAK), Jobse Gertjan (NVTL), Williams Tony (IFLA Europe President), Eplenyi Anna (HALA), Purs Indra (LAAB)

 

Stowarzyszenia zaangażowane w przygotowanie wystawy:

Österreichische Gesellschaft für Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur (ÖGLA), Union of Landscape Architects of Bulgaria (ULAB), Croatian Association of Landscape Architects (HDKA), Czech Association for Landscape Architecture, Section of the Landscape and Garden Society (CZALA), The Association of Danish Landscape Architects (DL), Estonian Landscape Architects’ Union (ELAU), Finnish Association of Landscape Architects (MARK), Fédération Française du Paysage (FFP), Panhellenic Association of Landscape Architects (PHALA), Hungarian Association of Landscape Architects (HALA), The Israeli Association of Landscape Architects (ISALA) , Latvian Association of Landscape Architecture (LAAB) , Nederlandse Vereniging voor Tuin en Landschapsarchitektuur (NVTL) , Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA), Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK), Romanian Landscape Architects Association (ASOP) , Slovak Association of Landscape Architects (SALA), Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS), Asociación Española de Paisajistas (AEP), Sveriges Arkitekter /Swedish Association of Architects. Bund Schweizer Landschaftsarchitekten (BSLA), Turkish Chamber of Landscape Architects (CTLA), Guild of Landscape Architects of Ukraine (GLAU), The Landscape Institute (LI).

 

Partnerzy projektu:

Politechnika Krakowska (PK), Akademia Sztuk Pieknych (ASP)


Sponsorzy IFLA Europe:

Van den Berk, Hunter Industries