Nagrody Miasta Krakowa 2017

Opublikowano 07/19/2018 o 22:17


Rita Łabuz i Joanna Wojtuń z Politechniki Krakowskiej są laureatkami tegorocznej edycji Nagród Miasta Krakowa, w kategorii Prace dyplomowe. Nagrody zostały wręczone podczas gali 30 listopada br., w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.


Rita Łabuz jest absolwentką architektury i urbanistyki I stopnia oraz architektury II stopnia (Wydział Architektury PK). Wyróżniona została za pracę magisterską pt. „Rejon placu Kossaka na tle przemian przestrzennych Młynówki Królewskiej w Krakowie”, której ideą jest przywrócenie wartości przyrodniczych i kulturowych przestrzeni o szczególnym znaczeniu dla rozwoju miasta Krakowa oraz przywrócenie pamięci rodziny Kossaków, która przez swoją twórczość miała ogromny wpływ na życie artystyczne w Krakowie. Zaprezentowane w pracy rozwiązania urbanistyczne mają szczególne znaczenie dla Krakowa, gdyż obejmują zakres ponadlokalny - stwarzając możliwość połączenia centrum Krakowa z terenami poza granicami miasta takimi jak Tenczyński Park Krajobrazowy. Efektem pracy jest odzyskanie przestrzeni, które miały kluczowe znaczenie dla Krakowa i ponowne przywrócenie ich reprezentacyjności.


Praca drugiej z laureatek Joanny Wojtuń pt. „Zabłocie 4D. Krajobrazowa transformacja ulic” została obroniona na kierunku architektura krajobrazuWydziału Architektury PK. Praca analizuje i podpowiada rozwiązania najbardziej aktualnych problemów przestrzeni urbanistycznej. Z wielką precyzją reguluje układ komunikacyjny w myśl idei zrównoważonego transportu. Autorka nadała ulicom Zabłocia rangę przestrzeni publicznych i znalazła w nich miejsce zarówno dla ruchu samochodowego jak i pieszego oraz rowerowego. Oprócz rozwiązań funkcjonalnych zaproponowała całościową kompozycję przestrzenną bogatą w zieleń i nawiązującą do charakteru dzielnicy. Praca zdobyła również tegoroczną nagrodę Dyplom Roku przyznawaną przez Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu SPAK.


Nagrody Miasta Krakowa mają tradycję sięgającą roku 1530. Od 1994 r. nagrody przyznaje prezydent Krakowa, w uznaniu wybitnych osiągnięć i dokonań, mających związek z miastem.


Wśród laureatów tegorocznej edycji znaleźli się Jan Kanty-Pawluśkiewicz w dziedzinie Kultura i sztuka, zespół naukowy w składzie: prof. Władysław Śliwiński, dr Jakub Bobrowski, dr Malwina Jabczuga-Gębalska, dr Małgorzata Kosińska-Zagajewska i dr Magdalena Niemczyk-Jacek - w dziedzinie Nauka i technika. W dziedzinie Sport nagrodę przyznano Marii Springwald. Obok nagrodzonych studentek Politechniki Krakowskiej, wyróżniono także pięcioro studentów (z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej).

 

 

Na zdjęciach, od lewej: Rita Łabuz i Joanna Wojtuń, w czasie gali wręczenia Nagród Miasta Krakowa 2017, 30 listopada br. / fot. Jan Zych.