Polish English French German Russian Spanish

Fort 52 Borek

piątek, 15 kwietnia 2016 11:00 Główny administrator - J.Konopacki
Drukuj PDF

EKSPERYMENT „FORT BOREK”

 

Fort 52 „Borek” z lat 1882-86  jest jednym z najcenniejszych zabytków fortyfikacji
i, szerzej, inżynierii nie tylko w obrębie dawnej Twierdzy Kraków, lecz w całej Polsce Południowej. Jest obiektem pojedynczym, o charakterze dzieła eksperymentalnego, o rozbudowanym systemie komunikacji podziemnej, ze specyficznym układem stanowisk obronnych i nietypową częścią koszarowo-schronową.

W kwietniu 2016 r. Politechnika Krakowska sprzedaje Zarządowi Budynków Komunalnych projekt zagospodarowania  terenu fortu jako parku dzielnicowego

Jest to wynik eksperymentu dydaktycznego, wykonanego w ramach ćwiczeń
z przedmiotu „Projektowanie zintegrowane – rewaloryzacja terenów poprzemysłowych”, na kierunku „Architektura Krajobrazu” na Wydziale Architektury, na roku III studiów I stopnia, w roku akademickim 2012/2013.

Projekt jest syntezą najlepszych prac studenckich, wykonanych pod kierunkiem pracowników naukowych Instytutu Architektury Krajobrazu – dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. PK, dr inż. arch. Krzysztofa Wielgusa, dr inż. arch. Jadwigi Środulskiej-Wielgus, dr inż. arch. Urszuli Forczek-Brataniec, mgr inż. arch. Wojciecha Rymsza-Mazur, mgr inż. arch. kraj. Karola Chajdysa, mgr inż. arch. kraj.  Karoliny Latusek. Prace przedstawione zostały na publicznych wystawach – w siedzibie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz
w parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Rafała Kalinowskiego na Osiedlu Kliny-Zacisze. Z uwagi na fakt historyczny lądowania w pobliżu fortu samolotu bombowego USAAF – typu Boeing B-17, sławnej „Latającej Fortecy” z 15 Armii Powietrznej USAAF (26 grudnia 1944 r.), projekty były też prezentowane Konsulowi Generalnemu USA w Krakowie oraz przedstawicielom Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych

Najlepsze i najbardziej sposobne do realizacji projekty zostały wybrane przez konserwatora, mieszkańców oraz radę dzielnicy. Autorzy wybranych  prac zostali wytypowani do wykonania niniejszego opracowania, łączącego najlepsze cechy wszystkich przeanalizowanych projektów i uwzględniające wnioski przyszłych użytkowników oraz potencjalnego inwestora.

Projekt finalny – rozszerzona koncepcja architektoniczno-krajobrazowa wykonana została przez studentów, dziś już magistrów inżynierów architektury krajobrazu: Karolinę Bielecką, Iwonę Muchę, Katarzynę Pasternak, Jakuba Tomalkiewicza i Michała Ziobronia pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. PK i dr inż. arch. Krzysztofa Wielgusa w roku 2014. Sposób udostępnienia projektu Inwestorowi, jako wyniku prac dydaktycznych –  dobra intelektualnego PK, zarówno nauczycieli akademickich oraz studentów – jest  precedensem komercjalizacji naszych osiągnięć, którego realizację umożliwiła bliska współpraca z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Fort 52 Borek

Poprawiony: piątek, 15 kwietnia 2016 11:15
| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane