Polish English French German Russian Spanish

.

Wybrane dokonania oraz sukcesy Instytutu Architektury Krajobrazu


Fort 52 Borek

piątek, 15 kwietnia 2016 11:00 Główny administrator - J.Konopacki
Drukuj PDF

EKSPERYMENT „FORT BOREK”

 

Fort 52 „Borek” z lat 1882-86  jest jednym z najcenniejszych zabytków fortyfikacji
i, szerzej, inżynierii nie tylko w obrębie dawnej Twierdzy Kraków, lecz w całej Polsce Południowej. Jest obiektem pojedynczym, o charakterze dzieła eksperymentalnego, o rozbudowanym systemie komunikacji podziemnej, ze specyficznym układem stanowisk obronnych i nietypową częścią koszarowo-schronową.

W kwietniu 2016 r. Politechnika Krakowska sprzedaje Zarządowi Budynków Komunalnych projekt zagospodarowania  terenu fortu jako parku dzielnicowego

Jest to wynik eksperymentu dydaktycznego, wykonanego w ramach ćwiczeń
z przedmiotu „Projektowanie zintegrowane – rewaloryzacja terenów poprzemysłowych”, na kierunku „Architektura Krajobrazu” na Wydziale Architektury, na roku III studiów I stopnia, w roku akademickim 2012/2013.

Projekt jest syntezą najlepszych prac studenckich, wykonanych pod kierunkiem pracowników naukowych Instytutu Architektury Krajobrazu – dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. PK, dr inż. arch. Krzysztofa Wielgusa, dr inż. arch. Jadwigi Środulskiej-Wielgus, dr inż. arch. Urszuli Forczek-Brataniec, mgr inż. arch. Wojciecha Rymsza-Mazur, mgr inż. arch. kraj. Karola Chajdysa, mgr inż. arch. kraj.  Karoliny Latusek. Prace przedstawione zostały na publicznych wystawach – w siedzibie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz
w parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Rafała Kalinowskiego na Osiedlu Kliny-Zacisze. Z uwagi na fakt historyczny lądowania w pobliżu fortu samolotu bombowego USAAF – typu Boeing B-17, sławnej „Latającej Fortecy” z 15 Armii Powietrznej USAAF (26 grudnia 1944 r.), projekty były też prezentowane Konsulowi Generalnemu USA w Krakowie oraz przedstawicielom Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych

Najlepsze i najbardziej sposobne do realizacji projekty zostały wybrane przez konserwatora, mieszkańców oraz radę dzielnicy. Autorzy wybranych  prac zostali wytypowani do wykonania niniejszego opracowania, łączącego najlepsze cechy wszystkich przeanalizowanych projektów i uwzględniające wnioski przyszłych użytkowników oraz potencjalnego inwestora.

Projekt finalny – rozszerzona koncepcja architektoniczno-krajobrazowa wykonana została przez studentów, dziś już magistrów inżynierów architektury krajobrazu: Karolinę Bielecką, Iwonę Muchę, Katarzynę Pasternak, Jakuba Tomalkiewicza i Michała Ziobronia pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. PK i dr inż. arch. Krzysztofa Wielgusa w roku 2014. Sposób udostępnienia projektu Inwestorowi, jako wyniku prac dydaktycznych –  dobra intelektualnego PK, zarówno nauczycieli akademickich oraz studentów – jest  precedensem komercjalizacji naszych osiągnięć, którego realizację umożliwiła bliska współpraca z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Fort 52 Borek

Poprawiony ( piątek, 15 kwietnia 2016 11:15 )
 

Nagroda Ministra Nauki dla prof. Aleksandra Böhma

poniedziałek, 11 maja 2015 00:00 Martyna Kozak
Drukuj PDF

Profesor Aleksander Böhm z Zakładu Kompozycji i Planowania Krajobrazu w Instytucie Architektury Krajobrazu

otrzymał nagrodę Ministra Nauki za całokształt dorobku.

................

Profesor jest autorem ponad 250 publikacji naukowych i popularno-naukowych (w tym 12 książek).  Z inicjatywy profesora Böhma powołano na PK nowy kierunek studiów - architekturę krajobrazu. Profesor prowadzi również aktywną działalność projektową. Jest autorem kilkudziesięciu projektów architektonicznych oraz współautorem planu ogólnego Krakowa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa i Warszawy (gł. proj. Z. Ziobrowski),  planu koordynacyjnego III Kampusu UJ oraz koncepcji „Parków rzecznych” w planie Krakowa.

 

Serdecznie gratulujemy!

.......
Poprawiony ( poniedziałek, 11 maja 2015 11:44 )
 

Nagroda Miasta Krakowa 2013 w dziedzinie nauki i techniki za stworzenie Planu Ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie

środa, 06 maja 2015 00:00 Wojciech Rymsza-Mazur
Drukuj PDF

Nagroda Miasta Krakowa 2013 w dziedzinie nauki i techniki dla zespołu w składzie: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, mgr inż. arch. kraj. Karol Chajdys, mgr inż. arch. kraj. Karolina Latusek, mgr inż. arch. kraj. Paulina Nosalska, mgr inż. arch. Wojciech Rymsza-Mazur, mgr inż. arch. kraj. Olena Zapolska za stworzenie Planu Ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie.

Poprawiony ( środa, 06 maja 2015 15:22 )
 

Plan Ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie.

środa, 06 maja 2015 00:00 Wojciech Rymsza-Mazur
Drukuj PDF

Opracowany w zespole Profesora Zbigniewa Myczkowskiego w 2011 roku w Zakładzie Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich IAK WAPK.

Zespół autorski: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, mgr inż. arch. kraj. Karol Chajdys, mgr inż. arch. kraj. Karolina Latusek, mgr inż. arch. kraj. Paulina Nosalska, mgr inż. arch. Wojciech Rymsza-Mazur, mgr inż. arch. kraj. Olena Zapolska

Poprawiony ( środa, 06 maja 2015 15:23 )
 

Nowa jakość w analizach kompozycji krajobrazu. Technologia AR dla architektów, warsztaty 28.05.2012 WA PK

piątek, 24 maja 2013 00:00 Główny administrator - J.Konopacki
Drukuj PDF

Szanowni Państwo.


Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w wykładzie wprowadzającym oraz eksperymencie mającym na celu prezentacje potencjału technologi rozszerzonej rzeczywistości na potrzeby architektury oraz związanej z nią partycypacji społecznej.

Prezentowana podczas eksperymentu aplikacja mobilna wykorzystuje najnowsze zdobycze technologi rozszerzonej rzeczywistości. Powstała w wyniku indywidualnej współpracy architekta krajobrazu Jacka Konopackiego ( WA PK ) z Hit Lab NZ - University of Canterbury, New Zealand. Dzięki wsparciu naukowców Hit Lab NZ możliwe było stworzenie specjalnej aplikacji mobilnej na potrzeby wizualizowania nie istniejących obiektów architektonicznych w ich rzeczywistym kontekście przestrzennymAplikacja ta jest pierwszą i jedyną tego typu na świecie, zarówno pod względem stopnia zaawansowana zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz dostosowania na potrzeby architektury.Realizacja tego projektu ma istotne znacznie dla rozwoju metod analizowania kompozycji oraz badań wpływu wizualnego projektowanych inwestycji na kontekst przestrzenny. Powstanie aplikacji oraz badania nad przydatnością technologi AR w architekturze krajobrazu są możliwe dzięki finansowaniu przez Narodowe Centrum Nauki w ramach indywidualnego projektu badawczego pt: Zastosowanie cyfrowych modeli przestrzennych w kształtowaniu i ochronie krajobrazu.


Program spotkania warsztatowego: 15:00 > 20:00 , 28.05.2012 r.

15:00 - Sala 8 gmachu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej 24, Wykład- prezentacja zasad funkcjonowania technologi rozszerzonej rzeczywistości. Przedstawienie przykładów dotychczasowego zastosowania technologi AR na potrzeby partycypacji społecznej w zagadnieniach przestrzennych oraz jej użycia w praktyce projektowej. (VTT Technical Research Centre of Finland, UAR Netherlands Architecture Institute and the Architecture Centre Amsterdam)

15:40 > 19:00 -  Eksperyment prowadzony na Kampusie Warszawska PK. Umożliwi on Państwu przetestowanie i wyrażenie opinii na temat przydatności technologii rozszerzonej rzeczywistości zarówno w praktyce zawodowej jaki  i z perspektywy uczestnika procesu partycypacji społecznej. Wirtualnym obiektem, który będzie można zobaczyć w jego projektowanej lokalizacji jest gmach Małopolskiego Laboratorium Budynków Energooszczędnych.
19:00 > 20:00Warsztaty - sala 012 gmachu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej 24. Nauka georeferowania obiektów w rozszerzonej rzeczywistości - środowisko LAYAR.


Zapraszam serdecznie,

Jacek Konopacki


ZOBACZ MLBE ZANIM POWSTANIE

Umieszczenie obiektu w środowisku rozszerzonej rzeczywistości, doświadczenie w ramach badań indywidualnego projektu Narodowego Centrum Nauki pt. Zastosowanie cyfrowych modeli przestrzennych w kształtowaniu i ochronie krajobrazu.

projekt nr :  2011/01/N/HS2/02295,

Obiekt w jego projektowanej lokalizacji można oglądać również za pomocą przeglądarki Layar.

Zrzut ekranu aplikacji LAYAR

APLIKACJA MLBE

Powstała w wyniku indywidualnej współpracy architekta krajobrazu Jacka Konopackiego ( WA PK ) z Hit Lab NZ - University of Canterbury, New Zealand. Dzięki wsparciu naukowców Hit Lab NZ możliwe było stworzenie specjalnej aplikacji mobilnej na potrzeby wizualizowania nie istniejących obiektów architektonicznych w ich rzeczywistym kontekście przestrzennymAplikacja ta jest pierwszą i jedyną tego typu na świecie, zarówno pod względem stopnia zaawansowana zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz dostosowania na potrzeby architektury.Realizacja tego projektu ma istotne znacznie dla rozwoju metod analizowania kompozycji oraz badań wpływu wizualnego projektowanych inwestycji na kontekst przestrzenny.

Zrzut ekranu aplikacji HITLAB NZ/ WA PK -   MLBE

Poprawiony ( poniedziałek, 07 października 2013 16:35 )
 
| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane