Polish English French German Russian Spanish

.

Nasi Absolwenci


Główna nagroda w konkursie Revitare

środa, 04 listopada 2015 00:00 Karolina Porada
Drukuj PDF

 

/....///.

Absolwentki Politechniki Krakowskiej, Karolina Porada, Weronika Galcak (kierunek Architektura Krajobrazu) i Anna Szewczyk-Świątek (kierunek Architektura i Urbanistyka)  zostały laureatkami nagrody głównej w 4. edycji ogólnopolskiego konkursu dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych - „Revitare 2015”.

Wręczenie nagród odbyło się podczas otwarcia IX Międzynarodowej Konferencji "Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych" (Chorzów-Zabrze, 6-8 października 2015 r.), zorganizowanej przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach i Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach. Laureaci nagród głównych zaprezentowali swoje prace w trakcie sesji tematycznych konferencji.

Konkurs „Revitare 2015” adresowany był do studentów i absolwentów (z lat 2011-2014) uczelni wyższych oraz młodych pracowników nauki (do 35 lat, maksymalnie 2 lata po uzyskaniu stopnia doktora) podejmujących w pracach naukowych i badawczych problematykę rewitalizacji terenów zdegradowanych w aspekcie przyrodniczo-krajobrazowym, technologicznym, projektowo-planistycznym, ekonomiczno-prawnym oraz społecznym.

W konkursie uczestniczyli studenci oraz doktoranci z 16 uczelni. Ośmioosobowe jury pod przewodnictwem dr. hab. Adama Rostańskiego, prof. UŚ, przyznało 5 nagród głównych oraz 5 wyróżnień.

Nagrodzone prace absolwentek PK to: „Projekt scalenia Starego Podgórza i Zabłocia w Krakowie” (Karolina Porada i Weronika Galcak) oraz „Metody wstępnej odnowy niejednoznacznego estetycznie środowiska przemysłowego” (Anna Szewczyk-Świątek).

 

NAGRODY GŁÓWNE – TEMATYKA PRAC

Projekt Scalenia Starego Podgórza i Zabłocia w Krakowie

Karolina Porada i Weronika Galcak z Politechniki Krakowskiej podjęły próbę podkreślenia roli zieleni oraz

przestrzennego ładu w organizacji przestrzeni publicznych w procesie rewitalizacji zdegradowanych

terenów miejskich. Aby scalić obszary Starego Podgórza i Zabłocia zaplanowały system zielonych przestrzeni publicznych, którego podstawę stanowią dwa parki linearne. Umożliwia to wykreowanie wyjątkowego i atrakcyjnego dla mieszkańców oraz inwestorów rejonu w centrum miasta.

Serdecznie gratulujemy!

Zwycięski projekt "Scalenia Starego Podgórza i Zabłocia"

 


 

 

 

Poprawiony ( czwartek, 05 listopada 2015 14:36 )
 

Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie „Inspiracje w przestrzeni”

poniedziałek, 28 kwietnia 2014 00:00 Martyna Kozak
Drukuj PDF

Małgorzata Sych, absolwentka naszego kierunku otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie „Inspiracje w przestrzeni” II edycja „Ekoosiedla” organizowanym przez redakcję "Zieleni miejskiej". Podczas seminarium odbyło się również głosowanie na "Projekt publiczności". I tym razem nagrodę otrzymała nasza absolwentka!

Pani Małgorzata Sych opracowała dyplom magisterski pt. Projekt zagospodarowania zieleni dla zabudowy mieszkaniowej przy Al. Armii Krajowej 141 i 143 na tle problemów zieleni osiedlowej Bielska-Białej. Promotorem pracy była prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, współpromotorem dr inż. arch. Katarzyna Hodor.

Serdecznie gratulujemy!

 

Poprawiony ( poniedziałek, 28 kwietnia 2014 10:13 )
 

Absolwentka naszego kierunku znów nagrodzona!

poniedziałek, 28 kwietnia 2014 00:00 Martyna Kozak
Drukuj PDF

Podczas uroczystości rozdania dyplomów magisterskich na Wydziale Architektury Ewa Waryś, absolwentka naszego kierunku, otrzymała z rąk przedstawiciela Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na najlepszą prace dyplomową studentów architektury krajobrazu.

Dyplom dotyczył Koncepcji rewitalizacji zabytkowej kolonii robotniczej „Stara Rokitnica” w Zabrzu i terenów przyległych, promotor: prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, współpromotor dr inż. arch. Katarzyna Hodor.


Należy dodać, że pani Ewa Waryś w ubiegłym roku została również nagrodzona wyróżnieniem w IX edycji konkursu miasta Gliwice za prace inżynierską "Projekt rozbudowy Cmentarza Centralnego w Gliwicach, promotor:dr inż. arch. Katarzyna Hodor, 12.2013 Gliwice.

 

Serdecznie gratulujemy!


Fotoreportaż z rozdania dyplomów na Wydziale Architektury (fot. Jan Zych)

 


 

 

 

Poprawiony ( poniedziałek, 28 kwietnia 2014 10:17 )
 

 

Wybrane stanowiska obejmowane przez Naszych Absolwentów:

 

  • Katrzyna Rajss - Kałużna /  Kraków Miejski Architekt Krajobrazu
  • Tomasz Antosiewicz /  Palnista Biuro Planowania przestrzennego Kraków

 


Wybrane pracownie Naszych Absolwentów:

 

 

 

 
| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane