Polish English French German Russian Spanish

__________ Studia Podyplomowe Instytutu Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK __________

wtorek, 25 listopada 2014 11:23 Główny administrator - J.Konopacki

Studia Podyplomowe Planowanie Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna

Studia podyplomowe - Zieleń w Układach Historycznych

Celem głównym powołania studiów podyplomowych jest rozszerzenie i aktualizacja wiedzy magistrów, licencjatów i inżynierów, absolwentów kierunków studiów związanych z kształtowaniem krajobrazu i gospodarką przestrzenną. Obejmuje to głównie, choć nie wyłącznie następujące kierunki studiów wyższych:

  • architektura krajobrazu
  • architektura i urbanistyka
  • ochrona środowiska
  • gospodarka przestrzenna

Celem dodatkowym jest przygotowanie uczestników studiów do rozwiazywania aktualnych problemów ochrony i kształtowania krajobrazu, wynikających z podpisania przez Polskę Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz wprowadzenia w roku 2015 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawy krajobrazowej).  Wśród prezentowanych problemów znajdą się między innymi audyty krajobrazowe i urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu – wprowadzone tą ustawą w zakres kompetencji marszałków województw.

Celem Studium Podyplomowego jest podnoszenia kwalifikacji i kompetencji słuchaczy reprezentujących różne zawody, aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat badań, ochrony, konserwacji, urządzania i pielęgnacji trenów zabytkowej zieleni o różnorodnej genezie, formie i funkcji.

Interdyscyplinarny program Studium, z zakresu szeroko rozumianego dziedzictwa sztuki ogrodowej i krajobrazu historycznego,obejmuje zagadnienia: roli zieleni dla dziedzictwa kulturowego i budowania tożsamości miejsca, historii sztuki ogrodowej, elementów architektury i urbanistyki, charakterystyki roślinność zabytkowej, konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych obiektów krajobrazowych, zielenina obszarach rewitalizowanych, badań zieleni zabytkowej, jej urządzania i pielęgnacji, prawnych uwarunkowań działań na obszarach zieleni historycznej i zasad sporządzania dokumentacji konserwatorskiej, ochrony i kształtowania krajobrazu w planowaniu przestrzennym.

Poprawiony: poniedziałek, 04 kwietnia 2016 13:18
| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane