Polish English French German Russian Spanish

dr inż. Jadwiga Gancarz - ŻebrackaStudia magisterskie, na Wydziale Architektury, Kierunku: Architektura Krajobrazu ukończyła  w 2006 r. obroną pracy magisterskiej  nt Rekompozycja centrum Iwonicza Zdroju pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Piotra Patoczki, prof.PK.

Od listopada 2006r. do marca 2008r. pracowała w formie wolontariatu w Pracowni Kompozycji Krajobrazu kierowanej przez dr hab. inż. arch. Piotra Patoczkę.

Od marca 2008r. zatrudniona w Politechnice Krakowskiej w Instytucie Architektury Krajobrazu w Zakładzie Planowania i Kompozycji Krajobrazu na stanowisku asystenta naukowo - dydaktycznego.

W latach 2007-2010 współprowadziła zajęcia z przedmiotu  Projektowanie zintegrowanie sem.1,2,8. Aktualnie prowadzi zajęcia na RI sem.1. Projektowanie zintegrowane I-kompozycja wnętrza. W tym samym czasie prowadziła ćwiczenia z przedmiotu Planowanie i ochrona krajobrazu na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wydziale Chemii , kierunku - Ochrona środowiska.

Od 2004 r. czynnie współpracuje z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, Instytutem Inżynierii i Gospodarki Wodnej, od 2007 r. prowadzi międzynarodową, interdyscyplinarną współpracę pomiędzy  Fachhochschule Frankfurt am Main University of Applied Science oraz Zespołem Pałacowym  w Kurozwękach.  Współpraca oparta jest m.in. na praktykach studenckich, podczas których w latach 2008-2009 studenci rozwiązywali problemy z zakresu rewaloryzacji i adaptacji założenia pałacowo-parkowego w Kurozwękach.

W 2009 r. ukończyła Studium dla asystentów i doktorantów w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.

Prywatnie jest autorem kilkunastu projektów ogrodów, zielonych tarasów a także koncepcji rewitalizacji skweru publicznego w Krośnie. Współpracuje z architektami konsultując zagadnienia z dziedziny architektury krajobrazu.

Z zamiłowania florysta i twórca rękodzieła artystycznego.
Projekty:


Wybrane projekty:

- 2008 Opracowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów architektonicznych Przestrzeń publiczna miasta –  w ramach programu edukacyjnego Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie,

- 2007- 2008 – Międzynarodowe praktyki studenckie w ramach programu Sokrates / Erazmus, współpraca : Wydział Inżynierii Środowiska PK oraz Fachhochschule Frankfurt am Main-University of Applied Science, Zespół Pałacowy w Kurozwękach.

- 2009-2012 Projekt badawczy GRANT:  Ewolucja układu funkcjonalno – przestrzennego polskiej siedziby szlacheckiej w Kurozwękach jako przykład rozwoju ośrodków rezydencjonalnych Polski południowo – wschodniej. Nr rej. N N527 074638
Publikacje:


LINK:

Jadwiga Gancarz - Żebracka w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane