Polish English French German Russian Spanish

dr inż. arch. Izabela Sykta

 Ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 1993 r. Za pracę dyplomową, wykonaną pod kierunkiem prof. Aleksandra Böhma, zatytułowaną „Projekt wielofunkcyjnego centrum usługowego ‘Ogród Freege’go’ przy ul. Lubicz w Krakowie” otrzymała wyróżnienie. W trakcie 5 roku studiów w 1993 r. odbyła 6-miesięczny staż w Instytucie Architektury Krajobrazu PK, uczestnicząc w pracach przy studiach krajobrazowych do Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa z 1994 r.

Od 1994 r. pracuje w IAK PK, aktualnie na stanowisku adiunkta. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne z Projektowania zintegrowanego (1 st. / 2 sem.) – „Ogród prywatny” oraz Projektowania zintegrowanego (2 st. / 2 sem.) – „Planowanie przestrzenne” na kierunku Architektura Krajobrazu na WA PK. Jest promotorem prac dyplomowych inżynierskich oraz współpromotorem prac dyplomowych magisterskich.

W 2008 r. otrzymała tytuł doktora, a jej praca doktorska pt: „Znaczenie wyróżniających się, kontrowersyjnych obiektów architektury współczesnej dla kształtowania i percepcji krajobrazu miejskiego”, której promotorem był prof. Aleksander Bőhm, otrzymała Wyróżnienie Ministra Infrastruktury RP w 2009 r.

Od 2011 r. jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK).


Projekty:

Ważniejsze prace i projekty badawcze:

Projekty badawcze GRANT:

 • Zagospodarowanie przestrzenne stref ochronnych krajobrazu miejskiego w warunkach demokracji i gospodarki rynkowej”, (współautor; główni wykonawcy: E. Heczko-Hyłowa (kierownik projektu), A. Böhm, K. Pawłowska, K. Dąbrowska-Budziło, W. Kosiński, A. Zachariasz, G. Prawelska-Skrzypek, J. Kot. S. Reizner i inni), 1994 -1996

 • Dziedzictwo architektoniczne polskiej emigracji w Brazylii w stanie Parana”, (główny wykonawca; główni wykonawcy: W. Kosiński (kierownik projektu), A. Böhm, A. Zachariasz, L. Bylina, I. Sykta /IAK PK/, A. Karwińska /AE/, S. Povoa Pires /ICOMOS Brazylia/); 1995-1997

 • Badania dziedzictwa architektonicznego polskiej emigracji w Brazylii (kontynuacja)”, (główny wykonawca; główni wykonawcy: A. Böhm (kierownik projektu), W. Kosiński, A. Zachariasz, P. Rygiel, I. Sykta), 1998-1999

 • Kontrowersyjne realizacje architektoniczne w krajobrazie Paryża, Wiednia i Krakowa (wybrane przykłady od końca XIX w. do czasów współczesnych)”, (kierownik projektu), 1998-1999

 • Znaczenie wyróżniających się obiektów architektury współczesnej dla kształtowania i percepcji krajobrazu miejskiego”, (grant promotorski; kierownik projektu A. Böhm, gł. wykonawca I. Sykta), 2005-07

 • Walory krajobrazowe w planach zagospodarowania przestrzennego”, (główny wykonawca; gł. wykonawcy: A. Böhm (kierownik projektu), A. Zachariasz, I. Sykta, E. Szumakowicz, K. Wojciechowski, W. Osikowska, S. Mularz, W. Drzewiecki), 2006-2007

 • Polsko-japoński projekt badawczy pt. „Studia porównawcze ochrony i użytkowania historycznych miast Kyoto, Kanazawa, Kraków i Warszawa”, (współautor; główni wykonawcy: K. Pawłowska, A. Zachariasz, A. Skrzyńska (Staniewska), J. Konopacki), 2008-2009.


Inne ważniejsze prace studialne i badawcze, studia architektoniczno-krajobrazowe i projekty:


 • Studium podwyższenia obwałowań i bulwarów wiślanych w Krakowie na odcinku od Stopnia Dąbie do Stopnia Kościuszko oraz przebudowy przepraw przez Wisłę ze względu na ochronę przeciwpowodziową, z uwzględnieniem aspektów krajobrazowych i architektonicznych, (współautor; autorzy części architektoniczno-krajobrazowej: A. Böhm, K. Pawłowska, E. Heczko-Hyłowa, W. Kosiński, A. Zachariasz, I. Sykta; opracowanie komputerowe: P. Ozimek, P. Rygiel, U. Gola, Z. Wikłacz), 1997. NAGRODA MIASTA KRAKOWA 1998
 • Plan Koordynacyjny Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Branicach w Nowej Hucie, (współautor; autorzy: A. Böhm, A. Zachariasz, I. Sykta, opr. komputerowe: P. Ozimek, P. Rygiel, U. Gola), 1998

 • Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna „parku dydaktycznego” Polska w miniaturze w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, (współautor; autorzy: A. Böhm (kierownik tematu), K. Bieda, A. Zachariasz, P. Rygiel. P. Ozimek, I. Sykta), 1999

 • Uaktualnienie i rozszerzenie Planu Koordynacyjnego dla III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z parkiem technologicznym. Etap II – rozszerzenie Planu o tereny “Parku Jagiellońskiego” obejmujące koncepcje ogrodu botanicznego wraz z otuliną pola golfowego, parku publicznego, (współautor; autorzy: A. Böhm (kierownik zespołu), A. Zachariasz, I. Sykta, P. Rygiel; opracowanie komputerowe: P. Ozimek, A. Ozimek, U. Gola, J. Pełech; komunikacja: W. Wańkowicz; infrastruktura: A. Trzos), 2000

 • Studium urbanistyczno - konserwatorskie bulwarów Wisły między mostami Zwierzynieckim a Kotlarskim w Krakowie, (współautor; autorzy: A. Böhm, A. Zachariasz, I. Sykta, P. Rygiel), 2003

 • Studium historyczne i analiza kompozycyjno-widokowa zespołu pałacowego w Płazie, (współautor; autorzy: A. Böhm, A. Zachariasz, I. Sykta, P. Rygiel), 2003

 • Zielony Sanok - Koncepcja zagospodarowania terenów zielonych miasta Sanoka, (współautor; autorzy: A. Böhm, A. Zachariasz, I. Sykta, P. Rygiel), 2004

 • Opracowanie haseł z zakresu architektury, architektury krajobrazu i planowania przestrzennego [w:] Encyklopedia Współczesna. 1978-2004. Wyd. Zielona Sowa, Kraków (współautor; autorzy: A. Böhm, A. Zachariasz, I. Sykta, P. Rygiel), 2004

 • Projekt parku św. Kingi w Wieliczce. (współautor; autorzy: A. Böhm, A. Zachariasz, I.

Publikacje:

Jest autorem lub współautorem szeregu publikacji podejmujących zagadnienia kształtowania krajobrazu miejskiego oraz planowania przestrzennego, a także współczesnych tendencji w architekturze krajobrazu, zamieszczanych głównie w wydawnictwach pokonferencyjnych, a także będących efektem zrealizowanych projektów badawczych.


LINK:

Izabela Sykta w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane