Polish English French German Russian Spanish

dr inż. arch. Miłosz ZielińskiAdiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, 2004-2009 - Kierunek Architektura Krajobrazu, oraz 2006-2012 - Kierunek Architektura i Urbanistyka.
Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej 2014. Członek zarządu Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Członek Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Członek Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego. Członek nieformalnej grupy projektowej CCLA Creatio Continua Landscape Architects.
Redaktor tematyczny pisma naukowo-dydaktycznego pod patronatem PAN przestrzeń i FORMA (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).
Sekretarz redakcji rocznika naukowego TEKA Komisji Urbanistyki i Architektury PAN o/Kraków.

Zainteresowania zawodowe: Człowiek w krajobrazie - wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze i zbudowane; człowiek jako świadomy
i nieświadomy użytkownik krajobrazu; wpływ społeczności lokalnych i pojedynczego użytkownika na jakość krajobrazu; gospodarowanie krajobrazem - ochrona, konserwacja, kreacja krajobrazu i w krajobrazie; rewitalizacja obszarów miejskich; krajobraz urbanistyczny
i urbanistyka krajobrazu; architektura krajobrazu miasta, aksjologia przestrzeni, projektowanie przestrzeni publicznych.

Prowadzi i współprowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:

1. Projektowanie zintegrowane (założenie w krajobrazie otwartym) st.II sem1 wraz z profesorem Wojciechem Kosińskim i doktorem Przemysławem Kowalskim.
2. Grafika inżynierska CAD st. I sem1, 2, 3,
3. Teoria i zasady projektowania architektury krajobrazu st.I sem7 wraz z profesorem Wojciechem Kosińskim i doktorem Przemysławem Kowalskim.
4. Urządzanie obiektów sportowych st.II sem 3 - przedmiot autorski,
5. Landscape Architecture (Master Architecture in english) wraz z profesorem Wojciechem Kosińskim i doktorem Przemysławem Kowalskim.

W 2016 roku uhonorowany I nagrodą w konkursie na najlepszego dydaktyka – Archidydaktyk, przyznawaną przez samorząd studentów Politechniki Krakowskiej,
W 2015 roku uhonorowany III nagrodą w konkursie na najlepszego dydaktyka – Archidydaktyk, przyznawaną przez samorząd studentów Politechniki Krakowskiej,

Posiada liczne certyfikaty, m.in:

ArcGIS 3D Analyst, 2013,
Esri ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce, 2012,
Esri ArcGIS Podstawy GIS, 2012,
Autocad Civil 3d, 2012,
3d Studio – modelowanie i wizualizacja komputerowa, 2007


Zainteresowania pozazawodowe: sport - szczególnie kolarstwo, muzyka, fotografia, turystyka.

Wybrane projekty:


-Trzecia w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie Centrum Lokalnego przy skwerze S. Broniewskiego „Orszy” w Warszawie, wraz z Janem Kocieniewskim i Wojciechem Kawalcem, 2016,

-Druga nagroda w konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego. (Wraz z Przemysławem Kowalskim, Marcinem Nowickim, Michałem Grzybowskim), 2016,

-Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie architektoniczno-urbanistycznym na projekt Parku Zakrzówek w Krakowie, wraz z CCLA, 2016,

-Projekt modelowego domu energooszczędnego w technologii Hi-end, 2014,

-Projekt i nadzór nad wykonaniem wnętrz w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, 2013-2014,

-Projekt i realizacja ogrodu pokazowego na pierwszym i drugim festiwalu ogrodowym w Bolestraszycach, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego, wraz z PPAK, 2011 i 2012,

-Główna nagroda w konkursie na rewitalizację Placu Wałowego w Gdańsku, 2011, wraz z CCLA

-Wyróżniony projekt konkursowy na rewitalizację parku miejskiego i zagospodarowanie Placu Niepodległości w Zakopanem, 2010, wraz z CCLA

-Nagrodzony projekt rewitalizacji osi wodnej w Tychach, 2010, wraz z CCLA

-Główna nagroda w konkursie na projekt elementów infrastruktury turystycznej w Magurskim Parku Narodowym, 2009, wraz z CCLAWybrane publikacje:


 1. Zieliński M., 2016, Park miejski jako wyraz potrzeb społecznych – studium przypadku “Parku nad Balatonem” w Warszawie [w:] Czasopismo techniczne, 1-A/2016, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,  ss.199-216,
 2. Kosiński W., Zieliński M., 2016, Urbanistyka krajobrazu i krajobraz urbanistyczny. Teoria, praktyka, edukacja [w:] Przestrzeń i Forma 25/2016, Wydawnictwo SFERA, Szczecin, ss.7-52,
 3. Zieliński M., 2016, The role of values in the development of the city, [w:] Back to the Sense of the City  11th Congress Virtual City and Territory, 11 VCT, Centre of Land Policy and Valuations (CPSV),  July 2016, Barcelona, Spain, ISBN: 978-84-8157-660-3, ss. 762-771,
 4. Zieliński M., 2014, W stronę piękna przestrzeni miasta – refleksje architektoniczno-krajobrazowe [w:] Teka Komisji Urbanistyki i Architektury o/PAN w Krakowie, Tom XLII, Kraków, ss. 267-291,
 5. Zieliński M., 2014, Walka wartości o byt w przestrzeni [w:] Przestrzeń i Forma 22 zeszyt 3/2014, Wydawnictwo SFERA, Szczecin, ss.8-22,
 6. Zieliński M., 2014, Wartości w przestrzeni architektury [w:] Przestrzeń i Forma 22 zeszyt 2/2014, Wydawnictwo SFERA, Szczecin, ss.41-54,
 7. Zieliński M., 2014, Wartości w przestrzeni – ujęcie architektoniczno- krajobrazowe [w:] Przestrzeń i Forma 22 zeszyt 2/2014, Wydawnictwo SFERA, Szczecin, ss.123-136,
 8. Zieliński M., 2014, Człowiek jako twórca, użytkownik, oraz element krajobrazu miejskiego, [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, red. Madurowicz M., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss.179-191,
 9. Zieliński M., 2013, Przenikanie się natury przyrody i natury kultury na przykładzie nowego „miasta kultury” w krajobrazie hiszpańskiej Galicji, [w:] Architektura Krajobrazu, nr 4/2014, ss. 92-103,
 10. Kosiński W., Kowalski P., Zieliński M., 2013, Źródła jako element krajobrazu – perspektywa architektury krajobrazu [w:]  J. Siwek, M. Baścik (red.). Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, ss.231-263,
 11. Kowalski P, Zieliński M., 2013, Krajobrazowe indykatory źródeł [w:] Przestrzeń i Forma 20/2013, Wydawnictwo SFERA, Szczecin, ss.365-382,
 12. Kowalski P, Zieliński M., 2013, Społeczno-kulturowe uwarunkowania postrzegania źródeł w krajobrazie [w:] Przestrzeń i Forma 19/2013, Wydawnictwo SFERA, Szczecin 263-274,
 13. Zieliński M., 2012, Świadoma i nieświadoma działalność człowieka jako czynnik krajobrazotwórczy [w:] Teka Komisja Architektury, urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, Tom VIII-2, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin, ss. 147-158,
 14. Zieliński M., 2012, Wykorzystanie badań społecznych w praktyce  - przypadek Nowej Huty [w:] Przestrzeń i Forma, nr 18, Wydawnictwo SFERA, Szczecin, ss.241-254,
 15. Zieliński M., 2012, Twórczość projektowa a partycypacja społeczna w kształtowaniu krajobrazu – wprowadzenie do problematyki [w:] Przestrzeń i Forma, nr 17, Wydawnictwo SFERA, Szczecin, ss.457-468,

LINK:

Miłosz Zieliński w katalogu autorów publikacji pracowników PK. źródło: Biblioteka PK:

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane