Polish English French German Russian Spanish

Park Dla Ruczaju - studenckie koncepcje zagospodarowania terenu wokół stawów przy ulicy Szuwarowej w Krakowie

środa, 12 marca 2014 14:15 Główny administrator - J.Konopacki
Drukuj PDF

 

W poniedziałek, 10 marca 2014, w sali Rancho Texas prowadzący projektowanie zintegrowane oraz studenci 3 roku AK zaprezentowali wybrane projekty semestralne dotyczące zagospodarowania terenów przy ul. Szuwarowej w Krakowie na Ruczaju w sąsiedztwie Krakowskiego Klubu jazdy Konnej. Projekty te są wynikiem zajęć z przedmiotu projektowanie parku publicznego poprzedzonego nauką komunikacji społecznej na potrzeby projektowania krajobrazu.

Studenci już rok temu rozpoczęli badania społeczne, aby zaprojektować park publiczny z ludźmi i dla ludzi. Mieszkańcy najbliższej okolicy wypowiadali się na temat swojego stosunku i oczekiwań co do tego miejsca poprzez uczestnictwo w sondażach, ankiety i wywiady. Studenci przeprowadzili także badania obserwacyjne i warsztaty dla przedszkolaków. Jesienią 2013 roku w Rancho Texas dzięki uprzejmości KKJK odbyły się warsztaty projektowe, na których studenci na modelach roboczych pracowali z mieszkańcami na wstepnymi koncepcjami parku. Prace te zostały rozwinięte w ramach indywidualnych projektów semestralnych.


Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Niebawem planowana jest kilkutygodniowa wystawa projektów w Centrum Kultury Ruczaj.

Informacje o niej można będzie znaleźć poprzez: https://www.facebook.com/ParkDlaRuczaju


Zarówno jesienne przedprojektowe warsztaty partycypacyjne z lokalną społecznością jak i prezentacja projektów wzbudziły szczere zainteresowanie mieszkańców, Rady Dzielnicy VIII "Dębniki" oraz lokalnych mediów

 

Lokalizacja obszaru objętego projektem w google maps


3/2014

9/2013

ŚRODA 12 MARCA 2014


Poniższa galeria zawiera wybrane prace studenckie, powstałe w ramach projektu semestralnego z przedmiotu projektowanie zintegrowane,  sem. 5 studia I stopnia /2014.

Prowadzący przedmiot: prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowskadr inż. arch. Anna Staniewskamgr inż. Jacek Konopackimgr inż. Katarzyna Konopacka


Autor: Wiktoria Wesołowska

Autor: Albert Rejman

Autor: Dagmara Magnowska

Autor: Michał Gzela

Autor: Michał Grzybowski
Autor: Klaudia Siudak
Autor: Joanna Wojtuń
Autor: Magdalena Tor
Autor: Małgorzata Musiał
Autor: Magdalena Kruk

Autor: Ewa Czekaj
Autor: Magdalena Ścierska

Autor: Anna Bułat


Autor: Magdalena Ciemięga

Autor: Marta Hajda

Autor: Iwona Kluza
Autor: Aleksandra Sobas

Autor: Artur Tokarski

Park Dla Ruczaju - studenckie koncepcje zagospodarowania terenu wokół stawów przy ulicy Szuwarowej w Krakowie

Poprawiony: środa, 30 kwietnia 2014 16:48
| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane