Polish English French German Russian Spanish

Ogłoszenia dla Studentów - Architektura Krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Główny administrator - J.Konopacki
Drukuj PDF

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 18 Rektora PK z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Organizacja roku akademickiego 2013/2014

 

§ 1

 

Semestr zimowy dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów studiów, z wyjątkiem studentów ostatniego semestru studiów, trwać będzie

 

od 1 października 2013 r. do 23 lutego 2014 r.

 

w tym:

 

1.  okresy zajęć dydaktycznych:

 

od 1 października do 30 października 2013 r. od 2 listopada do 10 listopada 2013 r. od 12 listopada do 22 grudnia 2013 r.

 

od 3 stycznia do 5 stycznia 2014 r. (wyłącznie na studiach niestacjonarnych) od 7 stycznia do 27 stycznia 2014 r.

 

2.  przerwy okolicznościowe:

 

od 31 października do 1 listopada 2013 r. 11 listopada 2013 r.

 

6 stycznia 2014 r.

 

3.  przerwa świąteczna:

 

na studiach stacjonarnych od 23 grudnia 2013 r. do 5 stycznia 2014 r. na studiach niestacjonarnych od 23 grudnia 2013 r. do 2 stycznia 2014 r.

 

4.  sesja egzaminacyjna:

 

od 28 stycznia do 9 lutego 2014 r.

 

5.  poprawkowa sesja egzaminacyjna:

 

na studiach stacjonarnych od 10 lutego do 14 lutego 2014 r. na studiach niestacjonarnych od 10 lutego do 16 lutego 2014 r.

 

6.  wakacje zimowe:

 

na studiach stacjonarnych od 15 lutego do 23 lutego 2014 r. na studiach niestacjonarnych od 17 lutego do 23 lutego 2014 r.

 

  1. ustala się ostateczne terminy:

1)     zaliczenia semestru zimowego na studiach stacjonarnych

 

14 lutego 2014 r.

 

2)   zaliczenia semestru zimowego na studiach niestacjonarnych

 

16 lutego 2014 r.

 

3)     składania w dziekanatach wydziałów indeksów i pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów oraz doktorantów studiów stacjonarnych na semestr letni

 

19 lutego 2014 r.

 

4)     składania w dziekanatach wydziałów indeksów i pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów oraz doktorantów studiów niestacjonarnych na semestr letni

 

 

23 lutego 2014 r.

 

§ 2

 

Semestr letni dla studentów i doktorantów wszystkich form i poziomów studiów, z wyjątkiem studentów ostatniego semestru studiów oraz studentów wymienionych w § 3, trwać będzie

 

od 24 lutego do 30 września 2014 r.

 

w tym:

 

1.  okresy zajęć dydaktycznych:

 

od 24 lutego do 16 kwietnia 2014 r. od 23 kwietnia do 29 kwietnia 2014 r. od 5 maja do 15 czerwca 2014 r.

 

2.  przerwa świąteczna:

 

od 17 kwietnia do 22 kwietnia 2014 r.

 

3.  przerwy okolicznościowe:

 

od 1 maja do 4 maja 2014 r. 19 czerwca 2014 r.

 

4.  rajd Politechniki Krakowskiej:

 

od 30 kwietnia do 4 maja 2014 r.

 

5.  sesja egzaminacyjna:

 

od 16 czerwca do 30 czerwca 2014 r.

 

6.  praktyki programowe dla studentów:

 

od 1 lipca do 12 września 2014 r.

 

7.  wakacje letnie:

 

od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 r.

 

8.  poprawkowa sesja egzaminacyjna:

 

na studiach stacjonarnych od 1 do 12 września 2014 r. na studiach niestacjonarnych od 1 do 14 września 2014 r.

 

  1. ustala się ostateczne terminy:

 

1)     zaliczenia semestru letniego na studiach stacjonarnych

 

12 września 2014 r.

2)     zaliczenia semestru letniego na studiach niestacjonarnych

 

14 września 2014 r.

3)     składania w dziekanatach wydziałów indeksów i pozostałych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów i doktorantów na rok akademicki 2014/15

 

21 września 2014 r.

 

§ 3

 

Semestr letni dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów

 

II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14 trwać będzie

 

od 3 marca do 30 września 2014 r.*

 

w tym:

 

1.  okresy zajęć dydaktycznych:

 

od 3 marca do 16 kwietnia 2014 r. od 23 kwietnia do 29 kwietnia 2014 r. od 5 maja do 22 czerwca 2014 r.

 

2.  sesja egzaminacyjna:

 

od 23 czerwca do 6 lipca 2014 r.

 

3.  wakacje letnie:

 

od 7 lipca do 31 sierpnia 2014 r.

 

  1. terminy: przerwy świątecznej, przerw okolicznościowych, rajdu Politechniki Krakowskiej, poprawkowej sesji egzaminacyjnej, zaliczenia semestru letniego, a także składania w dziekanatach wydziałów indeksów i innych dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji studentów na rok akademicki 2014/15 – jak w § 2.

 

§ 4

 

  1. Decyzję w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów wyższych podejmują rady wydziałów z zastrzeżeniem, iż planowym terminem ukończenia studiów kończących się w semestrze letnim jest 30 września, a studiów kończących się w semestrze zimowym jest 31 marca.

 

  1. Uchwały rad wydziałów uwzględniają terminy: okresów zajęć dydaktycznych, przerw okolicznościowych i świątecznych, sesji egzaminacyjnych, wakacji oraz terminy składania prac dyplomowych i zaliczania semestrów.

 

 

 

R E K T O R

prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

 

 

* Na podstawie decyzji dziekana, organizacja semestru letniego dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów II stopnia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2013/14 może być zgodna z § 2.

 

 


 


Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu
Studentów, Rektor PK ogłasza 21 grudnia (piątek) dniem wolnym od zajęć
dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych.

 


W związku z wizytacją komisji akredytacyjnej Royal Institute of British Architects i planowanymi spotkaniami członków RIBA z:

 

  • Studentami WA PK
  • Pracownikami WA PK

 

Uprzejmie informuję, że Dziekan WA ogłasza godziny dziekańskie w dniach:

  • 28 listopada 2012 r. (środa) w godz. 13.30 – 15.30
  • 29 listopada 2012 r. (czwartek) w godz. 11.00 – 13.00

 


 

10.09.2012

Stypendia naukowe oraz socjalne dla studentów Architektury Krajobrazu PK, termin składania wniosków określa dziekanat DS.

Więcej informacji dotyczących procedury składania wniosku uzyskasz klikając tutaj.


 

Zaległe zaliczenia i wpisy z CAD odbędą się 11.09.2012r. o godzinie 14:00 w pracowni komputerowej ( 012 )

 


 

Wpisy z praktyki Architektoniczno Krajobrazowej - grupa prowadzona przez J. Konopackiego odbędą się w Piątek tj 14.09.2012r. o godzinie 9:00 w pracowni komputerowej ( 012 )


 

 

 

Poprawiony: wtorek, 08 października 2013 11:31
| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane