Polish English French German Russian Spanish

mgr inż. arch. Wojciech Rymsza-Mazur


Wojciech Rymsza-Mazur – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

2005 obrona pracy magisterskiej i uzyskanie tytułu mgr inż. arch.

2001 studia w ramach stypendium naukowego Socrates – Erasmus na Bauhaus Universität,

Weimar – Niemcy

Od 2007 roku asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich na Wydziale Architektury IAKPK.

2010 ukończenie Studium Pedagogicznego dla asystentów w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej

W 2002 roku współpraca i udział w letnich warsztatach architektury w Chorwacji na wyspie Mali Brijun (Twierdza Pula) oraz w międzynarodowych warsztatach konserwatorów i studentów architektury, okolice Dubrownika – Konavle, zorganizowanych przez Chorwackie Ministerstwo Kultury.

W 2003 roku uczestnictwo w pracach kontynuowanych na wyspie Mali Brijun (Chorwacja) w ramach warsztatów organizowanych przez Chorwackie Ministerstwo Kultury.

Od 2006 – nadal współpraca i koordynacja działań organizacyjnych oraz merytorycznych dotyczących warsztatów naukowych w Chorwacji. Kierowanie pracami studialnymi oraz projektowymi w kontakcie z Ministerstwem Kultury Chorwacji i Chorwackim oddziałem ICOMOS.

Autor i współautor licznych publikacji,  projektów, opracowań architektonicznych, architektoniczno krajobrazowych, konserwatorskich, rewitalizacji  zieleni i krajobrazu, opracowywanych w Zakładzie Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich, w biurze projektowym oraz na warsztatach wyjazdowych  w Niemczech, Chorwacji i na Ukrainie.

Nagroda Miasta Krakowa 2013 w dziedzinie nauki i techniki za stworzenie Planu Ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie, (w zespole prof. Z. Myczkowskiego z K. Wielgusem, U. Forczek-Brataniec i zespołem)

 

Współprowadzenie przedmiotów:

2007 – 2010 Projektowanie Zintegrowane (wymiennie rok I, II, III, V)

2010 – 2014 Projektowanie Zintegrowane (st. I wymiennie rok II sem. 3 i rok III sem. 6,  st. II rok I sem. 2)

Od 2007 – nadal prowadzenie praktyk zawodowych na st. I po roku II sem. 4

Współopiekun koła naukowego „Architectura Militaris"

Projekty:

Ważniejsze projekty i realizacje:

Plan Ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie, (w zespole prof. Zbigniewa Myczkowskiego z K. Wielgusem, U. Forczek-Brataniec i zespołem 2011)

Koncepcja rewitalizacji i udostępnienia Twierdzy Zamość (w zespole prof. Z. Myczkowskiego z K i J. Wielgusami, U. Forczek-Brataniec, i K. Chajdysem i zespołem 2008/2011)

Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej. Etap 1 oznaczony nr 37 wg listy projektów, opublikowanych w WDU, wg indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych dla województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2013. (w zespole prof. Z. Myczkowskiego z K i J. Wielgusami, U. Forczek-Brataniec, i K. Chajdysem i zespołem 2010)

Publikacje:

Ważniejsze publikacje:

Wojciech Rymsza-Mazur, Architectural and Town-Planning Conception of Revitalisation and Adaptation of Verudela Fort / Arhitektonsko-urbanistička koncepcija revitalizacija i adaptacije forta Verudela. [w:] Wydawnictwo Ministerstwa Kultury Republiki Chorwacji, Zagrzeb 2012 s. 30 – 47.

Zbigniew Myczkowski, Wojciech Rymsza-Mazur, Uwarunkowania konserwatorskie w planowaniu krajobrazu zabytkowego na przykładzie uzdrowiska Swoszowicach [w:] Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, Tom VIII-1, Lublin 2012 s. 104-115.

Wojciech Rymsza-Mazur, Dziedzictwo techniczne grupy fortecznej Peneda w austro-węgierskiej Twierdzy Pola. [w:] Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości, tom 7, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011 s. 259 – 270.

Zbigniew Myczkowski, Wojciech Rymsza-Mazur, Krajobraz od-dawna, od-zaraz, od-nowa. Czyli od krajobrazu zrównoważonego do inercyjnego i znijaczonego. [w:] XIV Forum Architektury Krajobrazu, Sesja „Nowy” Krajobraz Rekultywacja Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław – Polanica Zdrój 22-24 wrzesień 2011, Kwartalnik Architektura Krajobrazu, nr 2, Wrocław 2011, s. 24 – 33.

Wojciech Rymsza-Mazur, Kompozycje zieleni wybranych zapleczy militarnych na terenie Polski. [w:] Horyzonty Architektury Krajobrazu, Przedmiot Architektury Krajobrazu, Ogólnopolska konferencja naukowa, XIII Forum Architektury Krajobrazu SGGW Warszawa 2-4 wrzesień 2010 r. Wydawnictwo „Wieś Jutra” Warszawa 2010, s. 91 – 97.

Wojciech Rymsza-Mazur, Forteczne zespoły koszarowe. Idea, forma, wartość, [w:] Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości, tom 6 Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2010 s. 303-313.


LINK:

Wojciech Rymsza-Mazur w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane