Polish English French German Russian Spanish

dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus1985 – obrona dyplomu i uzyskanie tytułu mgr inż.arch. Nagroda im. J. Zachwatowicza za najlepszą pracę dyplomowa „Zagospodarowanie turystyczne VIII Obszaru Warownego Twierdzy Kraków”,promotor : prof. dr hab. inż. arch. J. Bogdanowski

Od 1986 pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej do roku 1995 pracownik inżynieryjno-techniczny, od 1995 na stanowisku asystenta, od 2002 na stanowisku adiunkta

Od 1997 do 2003 sekretarz - skarbnik Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, od roku 2003 członek Zarządu

Od roku 1996 sekretarz naukowy Sekcji Architektury Krajobrazu PAN O/Kraków

Od 2006 członek Sekcji Architektury Obronnej ICOMOS

2002 – obrona doktoratu i uzyskanie tytułu doktora nauk technicznych w specjalności architektura krajobrazu

2002 Wyróżnienie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w konkursie na najlepsze prace studialne ,naukowe i popularyzatorskie  za pracę doktorską „Rola i znaczenie maskowań fortyfikacyjnych w tworzeniu krajobrazu parkowego na przykładzie Krakowa” promotor: prof.dr hab.inż. arch. Maria Łuczyńska-Bruzda

2002 Wyróżnienia Ministra Infrastruktury  w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne, w dziedzinie architektury, budownictwa, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i komunalnej oraz geodezji i kartografii za pracę doktorską.

2009 Brązowy Krzyż Zasługi

Projekty:


Wybrane projekty:

2002 nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za projekt Lotniczego Parku Kulturowego (wspólnie z K. Wielgus, J. Piekło, Z. Pauli i inni);

2003 nagroda indywidualna II st. JM Rektora Politechniki Krakowskiej za pracę doktorską „Rola i znaczenie maskowań fortyfikacyjnych w tworzeniu krajobrazu parkowego na przykładzie Krakowa” promotor: prof.dr hab.inż. arch. Maria Łuczyńska-Bruzda

2003 nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za projekt rewaloryzacji Bastionu III – fort Kleparz (wspólnie z  K. Wielgus, J. Piekło);Publikacje:


LINK:

Jadwiga Środulska-Wielgus w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK
| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane