Polish English French German Russian Spanish

dr Izabela Krzeptowska- MoszkowiczStudiowała na Kierunku Biologia, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończyła pracą magisterską pt. „Analiza cytologiczna komórek Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn w hodowli in vitro”, której promotorem był prof. dr hab. Andrzej Joachimiak. W latach 1997-2000 studiowała w Studium Pedagogicznym UJ.

W latach 2001-2006 była uczestnikiem Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ, w Instytucie Botaniki UJ.

W 2006 obroniła rozprawę doktorską pt. „Przemiany metodologiczne fizjologii roślin w XIX i XX wieku i znaczenie badań Emila Godlewskiego sen.”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Zemanek. Rozprawa uzyskała wyróżnienie przyznane przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ.

W latach 2001-2002 prowadziła zajęcia z zakresu botaniki na kilku kierunkach na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy).

Od 2008 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, gdzie zorganizowała pracownię do zajęć botanicznych. Na kierunku architektura krajobrazu WA PK prowadzi przedmioty, dla których opracowała autorskie programy: „Biologia roślin” oraz „Ekofizjologia roślin” (z dr inż. Łukaszem Moszkowiczem), a także współprowadzi z mgr inż. Przemysławem Kowalskim przedmiot „Szata roślinna” w zakresie IV semestru.

Od 2002/2003 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego. W 2007 r. została wybrana do Zarządu Sekcji Historii Botaniki PTB, gdzie pełni funkcję Sekretarza.

Zainteresowania pozazawodowe: fotografia przyrodnicza, książki, sporty zimowe, turystyka
Projekty:


Wybrane projekty:

Grant (Kierownik Projektu - prof. dr hab. B. Orłowski): „Słownik polskich odkrywców, wynalazców i pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych” - wykonawca (2011)Publikacje:

Wybrane publikacje:

- Krzeptowska I., Moszkowicz Ł., Zabłocka D. 2006. Populacja sasanki łąkowej Pulsatilla pratensis (L.) na Skałach Twardowskiego w Krakowie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62 (2), s. 28-40.

- Moszkowicz Ł., Krzeptowska-Moszkowicz I. 2010. Importance of selected phytocenosis in the landscape - Acer pseudoplatanus-Aruncus sylvestris community in the Zakopiańska Valley. Acta Horticurturae et Regiotecturae, Slovaca Universitas Agriculturae Nitrae, Nitra, R. 13, s. 121-124.

- Krzeptowska-Moszkowicz I. 2010. Emil Godlewski senior (1847-1930) pionier polskiej fizjologii roślin. Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Historii Nauki PAU, Tom X, s. 153-170.

- Krzeptowska I. 2004. Koleje życia Emila Godlewskiego sen. (1847-1930) - pioniera polskiej fizjologii roślin. Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki, R. XIII (1-2), s. 241-302.

- Moszkowicz Ł., Krzeptowska-Moszkowicz I.. 2010. Naturalne obszary w krajobrazie, zachowane dzięki ich genius loci czyli geniuszowi samej przyrody. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej. Architektura, z. 13, rok 107, s. 39-46,

- Krzeptowska I. 2003. Tytus Chałubiński (1820-1889). Portrety botaników polskich. Wiadomości botaniczne 47 (3/4), s. 50.

- Krzeptowska I. 2004. Konstanty Stecki senior (1885-1972). Portrety botaników polskich. Wiadomości botaniczne 48 (1/2), s. 27.

- Golczyk H., Krzeptowska I. 2000. Struktura jąder interfazowych w kalusie Rhoeo spathacea. IV Ogólnopolska konferencja: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Polska Akademia Nauk. Zakład Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego. Kraków: 14-15 XII 2000, s. 31.

- Krzeptowska I. 2005. The life and scientific achievements of Emil Godlewski Snr (1847-1930) – a Polish plant physiologist. XVII International Botanical Congress. Vienna, Austria: 17-23 July 2005, s. 440-441.

- Krzeptowska-Moszkowicz I. 2009. The significance of scientific instruments in the research progress and development of plant physiology in nineteen century. Research instruments of polish scientist Emil Godlewski senior (1847-1930). XXIII International Congress of History of Science and Technology. Ideas and Instruments in Social Context. Budapest, Hungary: 28 July - 2 August 2009, s. 506-507.

- Krzeptowska-Moszkowicz I., Moszkowicz Ł. 2011. Przemiany i znaczenie szaty roślinnej w krajobrazie miasta Zakopane, Konferencja naukowa: Rola zieleni w kształtowaniu krajobrazu. Rzeszów: 18-19 maja 2011, s. 17.

LINK:

Izabela Krzeptowska- Moszkowicz w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK
| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane