Polish English French German Russian Spanish

dr inż. Wojciech Bobek

sobota, 03 grudnia 2011 22:31 Wojtek Bobek
Drukuj PDF


Dyplom mgr inż. arch. kraj. uzyskał w Politechnice Krakowskiej, Wydz. Architektury w 2005 roku. Praca na temat: „Rewaloryzacja parku św. Kingi w Wieliczce” wykonana została pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Marka Siewniaka, obroniona z wynikiem bardzo dobrym;

Od 1 marca 2006 roku pracuje w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych;

W marcu 2008 roku otworzył przewód doktorski nt.: „Badania statyczne drzew w mieście jako podstawa wyznaczania stref ryzyka”, promotor: prof. dr hab. inż. Marek Siewniak

W 2010 brał udział w studenckich międzynarodowych warsztatach projektowych we Florencji jako opiekun grupy studentów z kierunku architektura krajobrazu WAPK, w latach 2001 (I miejsce) i 2004 jako student. Od 2004 roku bierze udział w Corocznych Międzynarodowych Seminariach dot. oceny statyki drzew.

W ramach zajęć ze studentami na kierunku architektura krajobrazu prowadzi laboratoria z Szaty Roślinnej i Urządzania i Pielęgnacji Krajobrazu oraz konsultacje z Projektowania Zintegrowanego na semestrze czwartym.

Od 2011 jest przewodniczącym Komisji Szkoleniowej Międzynarodowego towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew.

17 lipca 2013 roku uchwałą Rady Wydziału Architektury PK, uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, na podstawie  obronionej z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej: "Wyniki badań statyki drzew w mieście jako podstawa do wyznaczania stref ryzyka".

Członkostwo:

Od 2008: Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew

Od 2009: Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Statyki Drzew

Od 2011: Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu

 

Prywatnie:

Troje dzieci: Mikołaj, Zosia i Basia

sędzia piłkarski
Projekty:


Wybrane projekty:

- IV-VI 2007 – opracowanie koncepcji optycznej i funkcjonalnej integracji Składowiska Odpadów Komunalnych Barycz z krajobrazem Pogórza Wielickiego w zespole pod kierunkiem prof. Marka Siewniaka

- IX-X 2007 – opracowanie projektu rewaloryzacji otoczenia zabytkowych koszarów w Wadowicach z szczególnym uwzględnieniem zieleni parkingu

- X-XII 2007 – opracowanie projektu rewaloryzacji Alei 3 Maja w Krakowie w zespole pod kierunkiem prof. Marka Siewniaka

- VI-VII 2008 - opracowanie projektu ciągu przyrodniczego i zieleni osiedlowej dla osiedla Zielona Dolina przy ul. Zdziarskiej w Warszawie w zespole pod kierunkiem prof. Marka Siewniaka

- IX-XI 2010 – projekt zieleni projektowanego domu kultury przy ul. Koszykarskiej w Krakowie wraz z zespołem

- VIII-XII 2010 projekt gospodarki zielenią i projekt zieleni Parku Miejskiego w Zakopanem wraz z zespołem

- VII-VIII 2011 projekt zabezpieczenia Pomnika przyrody Orzecha czarnego na okoliczność remontu ulicy Wesołej w Kielcach.

- VI-VIII 2011 projekt zieleni zastępczej przy nowopowstającym orliku na terenie szkoły przy ul Sadzawki w Krakowie

Wybrane projekty badawczo naukowe:

(badanie i ocena stanu statycznego drzew)

- 2005:

- 83 drzewa na Wyspie Opatowicka we Wrocławiu

- 2006:

- 14 drzew ma terenie miasta Warszawa

- jesion przy Willi Decjusza w Krakowie

- 2007:

- 3 robinie na Rynku Głównym w Krakowie

- 5 drzew przy kościele w Puławach

- 2008:

- robinia przy Willi Decjusza w Krakowie

- 50 drzew w Alei Królewskiej w Puławach

- 2009:

- kasztanowiec we Wrocławiu

- 2010:

- 25 drzew na terenie Parku w Żelazowej Woli

- 40 drzew na terenie Miasta Podkowa Leśna

- 2011:

- 15 drzew na terenie Miasta Krakowa

- 30 drzew w Parku w Łoniowie

- 13 drzew w Opactwie OO. Cystersów w Mogile

- 11 drzew na terenie Parku w Swoszowicach.

Wybrane inwentaryzacje zieleni:

- 2005: Colegium Medicum UJ w Krakowie

- 2006: Teren spółdzielni mieszkaniowej Wyżyny w Warszawie

- 2006: Ogród prywatny w Konstancinie- Jeziorna

- 2007: Aleja 3 Maja w Krakowie

- 2008: zieleń terenów miedzy Oś. Wschód, a Oś. Ogrody w Staszowie

- 2008: Aleja Królewska w Puławach

- 2009: Pomniki przyrody na terenie Miasta Warszawy, Park Miejski w Chojnicach

- 2010: Pomniki przyrody na terenie Miast: Podkowa Leśna, Bielsko-Biała, Kielce, Konstanin-Jeziorna, Park Miejski w Zakopanem

- 2011: zabytkowy Park pałacowy w Wieńcu, teren szkoły przy ul Sadzawki w Krakowie
Publikacje:


LINK:

Wojciech Bobek  w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PKPoprawiony: niedziela, 16 listopada 2014 13:15
| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane