Polish English French German Russian Spanish

mgr inż. Katarzyna FabijanowskaKatarzyna Fabijanowska  absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie. W ramach realizacji swoich zainteresowań roślinami ozdobnymi oraz górami pracę magisterską pisała na temat zastosowania limby w terenach zieleni miejskiej.

Od 1979 roku zatrudniona na stanowiska specjalisty dendrologa obecnie pracuje jako wykładowca w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów Zieleni.

W 1988 roku ukończyła podyplomowym studium „Ochrona i   konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych” na SGGW w Warszawie.

W latach 1988 – 1991 uczestniczyła w  trzech stażach zagranicznych: we Włoszech w Narodowym Parku Stelvio (naukowa wyprawa Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi), we Francji w Narodowym Parku Port Cros oraz przybywała na stażu językowym w Międzynarodowym Centrum Sabranenque.

W 1991 roku ukończyła kurs rysunku malarskiego, brała udział w 9-ciu zbiorowych i indywidualnych wystawach.

Od 1993 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne

W 1994 roku uzyskała uprawnienia projektowe PSOZ w specjalności prac konserwatorskich dotyczących zieleni zabytkowej. W roku 1996 uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie projektowania zieleni SITO NOT oraz została wpisana na listę specjalistów przy Prezydencie Miasta Krakowa.

Na kierunku Architektura Krajobrazu prowadzi laboratoria z przedmiotu „Szata Roślinna” (sem. II i III) oraz konsultacje w zakresie specjalności dla dyplomów inżynierskich oraz magisterskich. Jako konsultant uczestniczy w zajęciach z projektowania zintegrowanego na pierwszych latach studiów oraz prowadzi wybrane wykłady specjalistyczne dotyczące zagadnień przyrodniczych oraz projektowania zieleni.

Uczestniczyła również w zajęciach dydaktycznych (w tym fakultety i studia podyplomowe) prowadzonych na innych wydziałach PK i uczelniach (UR, AGH, ASP) a także w innych placówkach oświatowo-wychowawczych, we współpracy z Radami Dzielnic, Polskim Klubem Ekologicznym i Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK.

W latach 2000/01 dla potrzeb kierunku zebrała i opracowała zbiór 400-tu gatunków drzew i krzewów tworząc podstawy, wzorcowy zielnik niezbędny dla procesu dydaktycznego, opracowała konspekty do laboratoriów, program studenckich praktyk dendrologicznych oraz inne związane z przedmiotem pomoce dydaktyczne m.in. w roku 2005/2006 przygotowała stałą umieszczoną w gablotach ekspozycję kart zielnikowych.

Jest osobą odpowiedzialną za urządzenie Pracowni Zielnika oraz jej funkcjonowanie.

W okresie pracy zawodowej wykonywała liczne opracowania, zarówno samodzielnie, jak i zespołowo, głównie z architektami i urbanistami. Dotyczyły one studiów i analiz przyrodniczych, oraz projektów z zakresu rewaloryzacji zieleni zabytkowej i współczesnych założeń zieleni.Projekty:


Jest autorem: 146 prac projektowych, 68 realizacji, 34 ekspertyz, licznych opinii lub konsultacji.Publikacje:

W swoim dorobku posiada:

50 publikacji, 58 referatów, 187 prac studialnych (naukowo-badawczych).

LINK:

Katarzyna Fabijanowska w katalogu autorów publikacji pracowników PK, źródło: Biblioteka PK| + -
*

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 
tel.: (+48-12) 6282469
tel/fax: (+48-12) 6282061
e-mail: a-8@pk.edu.pl

administracja: pokój 8                  Budynek Wydziału Architektury

Grażyna Szefer

Dorota Ciesielska-Melnyczuk

> Biblioteka PK

> Wydawnictwo PK

> Prawo Uczelniane